Pro zadavatele > Dotazník na pohodu

Dotazník na pohodu: Doporučení pro získání kvalitních dat a spokojených respondentů.

  • Při tvorbě dotazníku využijte odborníka

Kvalitní dotazník obsahuje stimulující, srozumitelné a jednoznačné otázky, vhodně formulované s ohledem na cílovou skupinu výzkumu. Odborník dokáže vytvořit dotazovací nástroj, který je vstřícný k respondentům a vhodně je zapojí. Schopnost připravit dotazník tak, abychom porozuměli potřebám lidí, vyžaduje talent, odbornost, zkušenost a praxí vybudovanou pokoru.

  • Ulehčete lidem odpovídání

Témata dotazování strukturujte v logické posloupnosti, dbejte na vizuální a obsahovou ergonomii dotazníku. Proveďte pečlivou korekturu textu. Přizpůsobte dotazník různým platformám a zařízením. Otázky vedoucí k vyřazení respondenta zařaďte hned na úvod. Zohledněte potřeby různých skupin respondentů, umožněte zvětšení textu, jednoduchou navigaci, návrat a opravy.

  • Hlídejte délku dotazování

Čas, který respondent stráví dotazováním, je drahocenný. V dlouhém dotazníku lidé ztrácejí pozornost a klesá kvalita odpovědí. Sledujte délku dotazníku v závislosti na dotazovací metodě a tématu výzkumu. Redukujte otázky, které nejsou klíčové pro cíl výzkumu. Vyřešte lépe místa v dotazníku, při kterých respondenti obvykle předčasně ukončí dotazování.

  • Otestujte dotazník před spuštěním

Ponechte si dostatečný čas na tvorbu dotazníku. Zkuste si dotazník vyplnit sami, požádejte o zpětnou vazbu někoho, kdo nebyl součástí týmu při jeho tvorbě; odstup je důležitý. Poté dotazník otestujte na malém vzorku respondentů, vyhodnoťte zpětnou vazbu a teprve poté pusťte dotazník do terénu.

  • Vyhodnocujte spokojenost s dotazníkem

Pravidelně vyhodnocujte kvalitu dotazníků. Například monitorujte procento respondentů, kteří opustili dotazování předčasně, a hodnoty spokojenosti s dotazníkem. Porovnávejte hodnocení s minulými dotazníky a dotazníky jiných projektů. Stanovte si pravidelný proces zpětné vazby pro designery nových dotazníků.

  • Ukazujte respondentům, proč odpovídali

Poděkujte respondentům. Vysvětlete jim, že jejich zpětná vazba pomůže. Buďte co nejvíce konkrétní. Publikujte výstupy výzkumu a pokud je to možné, ukažte, co se na základě jejich zpětné vazby změnilo.


Video s šesti doporučeními, jak získat kvalitní a šťastná data a spokojené respondenty, naleznete zde:

Dotazník na pohodu: Doporučení pro získání kvalitních dat a spokojených respondentů.