Efektivní zadání

Průvodce pro efektivní zadání a výběrový proces ve výzkumu trhu a veřejného mínění

 

Dobře zformulované zadání napomůže vašim obchodním cílům, získáte tak spolehlivý a podložený podklad pro vaše rozhodování.

 

 

Jak napsat efektivní zadání 

Než začnete psát zadání, vyjasněte si tři klíčové otázky: 

1. Co nás vede k tomu, že jsme se rozhodli realizovat výzkum?
Výzkum ve své základní definici potvrzuje či vyvrací předem definovanou hypotézu. Díky výzkumu získáme informace o cílové skupině, vnímání značky, pozici na trhu v poměru ke konkurenci, změříme výkon našich prodejců v mystery shoppingu, otestujeme inovační koncept, nebo třeba získáme hlubší vhled do problematiky, která je důležitá pro další strategii naší společnosti.

Cíle, které si stanovíme pro výzkum musí být jasně definované, vést k nějaké konkrétní akci a jako součást marketingových informačních systémů přinést lepší vhled do rozhodování o naší budoucí strategii. Jasně definované cíle výzkumu pomohou agenturním partnerům najít v přípravné fázi výzkumu optimální řešení vašeho problému. 

2. Co budeme s výsledky dělat, jak je použijeme?
Jak konkrétně budeme s výsledky výzkumu pracovat? Jakou formu výstupu výzkumu nejlépe využijeme? Jak budeme závěry výzkumu sdílet s týmem, který informace potřebuje pro své rozhodování? 

3. Co přesně očekáváme od agenturního partnera?
Různé projekty mají různá zadání. Není proto možné sestavit univerzální doporučení. Výzkum trhu je součástí komplexního rozhodování o budoucí strategii, hledáte například příležitosti na trhu, nebo potřebujete optimalizovat některý z elementů marketingového mixu. Konkrétní definice výzkumné otázky a zvolení metody je v tomto případě definováno ve spolupráci s agenturním partnerem. Jiný přistup však zvolíte, pokud již existuje shoda na výzkumné metodě a výzkum odpovídá na opakovanou, standardně definovanou výzkumnou otázku. 

Zadání výzkumu v bodech

  • Cíle – co chceme dělat, co je ten problém, co chceme zjistit
  • Potřeba – situace v segmentu nyní , vývoj v segmentu
  • Popis kategorie, positioning značky, další existující informace o značce a její konkurenci
  • Další okolnosti, které by se měly vzít v úvahu
  • Očekávaná forma výzkumného návrhu
  • Sdělte konkrétní informace o rozpočtu