Řízení výzkumného projektu

Průvodce pro efektivní zadání a výběrový proces ve výzkumu trhu a veřejného mínění

Při řízení výzkumného projektu věnujte zvýšenou pozornost jeho nastavení. Co se nám nepodaří vyjasnit při zadání, se pak při dalších fázích, např. při probíhajícím sběru dat, nelehce mění. Jednou rozjetý vlak prostě nezastavíte. 

 

 Pár sebraných rad pro úspěšnou přípravu výzkumného projektu

 • Pokud v projektu požadujete nějakou nadstavbu, něco navíc, musí to být součástí zadání
 • Je vhodné upozornit agenturní partnery na interní limity a specifika, která mohou ovlivnit přípravnou fázi projektu, jeho realizaci a prezentaci výstupů.
 • Otevřený dialog je základem úspěchu. Nesdělíte-li agenturním partnerům něco důležitého pro přípravu projektu, může to jeho realizaci negativně ovlivnit. 

Menu otázek, které by vás při zahájení spolupráce s agenturou mohly zajímat

Zpracování, analýza a interpretace dat

 • Jaké procesy agentura používá při zpracování dat? Jaké kontrolní mechanismy jsou zavedeny pro kontrolu přesnosti a kvality zpracování?
 • Jaké typy analýz agentura nabízí, jak jsou data reportována?
 • V jaké formě obdrží zadavatel zpracovaná data?
 • Nabízí agentura prezentaci výsledků výzkumu, v jaké formě se tato prezentace koná a je tato součástí cenové nabídky, nebo je zvlášť?

Sběr dat

 • Jaký přístup agentura doporučuje při výběru vzorku?
 • Provádí agentura vlastní sběr, či je kontrahovaný?
 • Telefonické dotazování
 • Jakým způsobem je call centrum vedeno, jaké postupy jsou uplatňovány při výběru respondentů a kontrole kvality?
 • Kvalitativní výzkum
 • Jak probíhá rekrutace respondentů skupinových diskusí a hloubkových rozhovorů?
 • Jak agentura zajišťuje, že se skupinových rozhovorů neúčastní tzv. "profesionální respondenti"?
 • Nabízí agentura speciální místnosti či zařízení (call centrum, speciální technologii pro testování reklamy, virtuální nákupní středisko atp.).
 • Prochází procesy agentury pravidelnými kontrolami nezávislých odborníků?
 • Je agentura připravena nabídnout nezávislý audit/kontrolu tazatelů v terénu?

Jiné

 • Jakým způsobem probíhá podpis smluv a vyúčtování poskytnutých služeb, jaké přístupy k řízení rozpočtu agentura nabízí?