Druhé vydání knihy Marketinový výzkum

Nakladatelství Grada připravilo nové vydání knihy Radka Tahala a kol. Marketingový výzkum, zabývající se aktuálními metodami a technikami současného výzkumu. Publikace je určena všem, kteří marketingový výzkum využívají, ať už se jedná o pracovníky marketingu ve firmách a jiných organizacích, realizátory výzkumných projektů a vysokoškolské studenty marketingu.

Valná hromada zvolila nové předsednictvo a určila programové priority pro rok 2023

Říjnová valná hromada SIMAR zhodnotila činnost a věnovala se diskusi o prioritách na rok 2023. Zvolila rovněž své předsednictvo na příští dvouleté období.

Veřejné zakázky v marketingu státní správy

V pátek 21. října 2022 proběhla konference "Veřejné zakázky v marketingu státní správy, kterou uspořádali Asociace komunikačních agentur AKA a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výběrový kousek

14. 07. 2022 – SIMAR

ESOMAR kongres 2022

Ve dnech 18. - 21. září 2022 proběhne v kanadském Torontu kongres ESOMAR.