Doc. RNDr. Jan Řehák obdržel cenu ČSS za celoživotní přínos

Mezi třemi významnými osobnostmi, které svým celoživotním působením výrazným způsobem ovlivnily současnou českou sociologii, oceněnými v ročníku 2020 Cenou České sociologické společnosti za celoživotní přínos, je i doc. RNDr. Jan Řehák, spoluzakladatel výzkumné agentury SC&C.

Konference České sociologické společnosti

Ve dnech 23. - 25. června 2021 proběhla konference České sociologické společnosti, jejímž je sdružení SIMAR partnerem.

Oslavili jsme Mezinárodní výzkumný den

Ve čtvrtek 6. května jsme společným online setkáním oslavili Mezinárodní výzkumný den. Tato událost je každoročně iniciována asociací výzkumníků ESOMAR, tématem letošních oslav bylo "Budoucnost díky lepšímu pochopení".

Výběrový kousek

23. 08. 2021 – SIMAR

Konference MRMW & Qual360

V termínu od 20. do 21. října 2021 se v Berlíně koná již 12. ročník konference MRMW & Qual360, tentokrát s názvem "The Insights Extravaganza Europe 2021".