Insight 250

V rámci oslav Mezinárodního výzkumného dne, události organizované organizací ESOMAR, proběhne rovněž vyhlášení globálního ocenění Insight 250.

Cena Miloslava Petruska - studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje třináctý ročník soutěže o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Společné stanovisko k realizovaným výzkumům v souvislosti s prezidentskou volbou 2023

Předvolební výzkumy nabízí demokratické společnosti podklad pro další diskusi o vývoji postojů a chování voličů. Tak tomu bylo i u právě proběhlých prezidentských voleb. Výzkumná šetření pomáhají občanům v orientaci v předvolební nabídce. Informace jsou získávány objektivním způsobem založeným na vědeckých postupech a poskytují ucelený obrázek o stavu preferencí v celé společnosti. Pokud by nezávislé výzkumy neexistovaly, byl by tu prostor pro různé síly prosadit svou interpretaci skutečnosti a ovlivnit tak chování voličů.

Výběrový kousek

26. 04. 2023 – SIMAR

SIMAR vydává výroční zprávu o stavu výzkumného trhu 2022

SIMAR s potěšením oznamuje vydání pravidelné ročenky o oboru výzkumu trhu, veřejného mínění a datové analytiky.