Agentura SC&C vstoupila 1. ledna 2020 do SIMAR

Tým SC&C se tak připojil k výzkumné komunitě, které leží na srdci kvalita a důvěryhodnost výzkumu trhu a veřejného mínění.

Stanovisko SIMAR k slovenské restriktivní legislativě na publikaci předvolebních výzkumů

Ve shodě s ESOMAR a SAVA SIMAR odmítá slovenskou legislativu, která prodlužuje moratorium na publikování výzkumů veřejného mínění na 50 dní. Takové omezení práva na informace je zbytečné, pokud v oboru existují funkční seberegulační mechanismy.

Effie za nejlepší práci s daty

Ve středu 6. listopadu proběhlo v kině Lucerna slavnostní vyhlášení cen EFFIE.

Výběrový kousek

03. 02. 2020 – SIMAR

Setkání k výročí výzkumu 1989

14. ledna 2020 proběhlo v prostorách Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. setkání pamětníků realizace prvního novodobého výzkumu k aktuální politické situaci v Československu, který se realizoval ve dnech 25. a 26. listopadu 1989.