Pro zadavatele > GDPR ve výzkumu

Ochrana osobních údajů (GDPR) ve výzkumných projektech

Oborové sdružení SIMAR koordinuje obecné postupy, vydává doporučení a zajišťuje vzdělávání výzkumné komunity v oblasti GDPR. Právní výklad konzultuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a expertním týmem zahrnujícím právníky. V souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů) tak jedná celý výzkumný obor, agentury sdružené v SIMAR.


Aktualizované doporučení SIMAR z 3. listopadu 2020 pro spolupráci klienta a agentury při ochraně osobních údajů bsahuje jednoduchou definici, kdo je správcem a kdo zpracovatelem osobních údajů, a také pravidla, za nichž může klient provést GDPR audit u výzkumné agentury.

Podrobný návod k realizaci výzkumných projektů v souladu s GDPR, problematiku správce - zpracovatel a doporučení SIMAR naleznete zde (doporučení ze září 2018).

Desatero PRO VÝZKUM, pravidla ochrany osobních údajů pro výzkumu trhu, veřejného mínění a datovou analytiku, najdete na stránkách iniciativy PRO VÝZKUM, která se této problematice přímo věnuje.


Etická pravidla oboru - ICC/ESOMAR Kodex - naleznete zde


Články SIMAR o společném postupu členských agentur při ochraně osobních údajů respondentů: