Slušný tendr

Průvodce pro efektivní zadání a výběrový proces ve výzkumu trhu a veřejného mínění

Slušný tendr motivuje agentury předvést vám to nejlepší a pomáhá vám vybrat nejvhodnějšího agenturního partnera.

Před tím, než vyhlásíte výběrové řízení, formulujte si jasná pravidla tendru a sestavte si seznam agentur podle kvalifikačních kritérií, která jsou pro váš projekt důležitá. 

Pravidla slušného tendru

 • Naplánujte dostatek času na vypracování a jasné načasování výběrového procesu.
 • Při vypracování zadání zvažte doporučení efektivního zadání.
 • Nabídněte příležitost k vyjasnění zadání a osobní prezentaci návrhu řešení.
 • Stanovte jasná hodnotící kritéria a způsob zpětné vazby.
 • Specifikujte účast odpovědných osob a stupně rozhodovacího procesu.
 • Sdělte, jaké informace podléhají utajení.
 • Pamatujte, že konkrétní řešení navržené agenturou podléhá autorskému právu.
 • Dotazník či scénář rozhovoru / skupinové diskuse je chráněné know-how každé agentury a jako takové nemůže být součástí nabídky ve výběrovém řízení. Zadavatelé mohou požadovat např. rámcovou strukturu oblastí dotazování s výčtem zjišťovaných témat nebo témat pokrytých v rozhovorech.

Menu při výběru agentury

Kvalifikační kritéria v menu a jejich důležitost je třeba určit podle povahy a požadavku výzkumného projektu. Jiná kritéria zvolíme při jednoduchém zadání opakovaného výzkumu, jinak budeme vybírat pro specializovaný projekt vyžadující komplexní přístup při hledání odpovědi na určitý marketingový problém.

 • Obecné informace o agentuře
 • Délka působení agentury na trhu
 • Velikost agentury podle obratu a počtu zaměstnanců
 • Vlastnická struktura a propojení s dalšími subjekty
 • Způsob oddělení výzkumných aktivit od dalších činností
 • Agentura je součástí mezinárodní sítě, nebo se jedná o lokální firmu
 • Členství ve výzkumných organizacích (mezinárodně ESOMAR, lokálně SIMAR)
 • Dodržování standardů kvality a výzkumnické etiky podle existujících norem
 • Dodržování pravidel a zákonů na ochranu dat
 • Pravidla práce s informacemi získanými od zadavatele
 • Nástroje na sdílení dat se zadavatelem
 • Existující klíčoví klienti a typy projektů, délka trvání již existujících projektů
 • Možný konflikt zájmů a způsoby jejich řešení

Informace o lidech a zázemí agentury

 • Tým, zkušenosti a profil klíčových manažerů a těch, co budou pracovat na projektu
 • Zkušenosti týmu s danými typy metod a řešením ve specifických kategoriích nebo problematice
 • Přístup k projektovému řízení, způsob nastavení a řízení projektů