Standardy

Standardy

 

„Výzkum trhu je obor založený na důvěře. Ať už se jedná o důvěru respondentů, kteří nám své názory a postoje sdělují, nebo o důvěru těch z vás, kteří na analýzy a výsledky naší práce s daty spoléhají.

Jedním hlavních pilířů SIMAR je definovat a kontrolovat dodržování standardů v práci s daty, dále etickou i právní rovinu. Precizní formulace výzkumných standardů je základním předpokladem toho, abychom vzájemnou důvěru měli o co opřít a mohli nadále prohlubovat.“

Ondřej Veis, předseda SIMAR

 

V této sekci naleznete:

Standardy kvality SIMAR – základní otázky, které je dobré si položit před zahájením projektu a celé texty jednotlivých standardů ke stažení Knihu standardů SIMAR.

Mezinárodní Kodex ICC/ESOMAR – stručné shrnutí v sedmi bodech a celý text v ověřeném českém překladu a původní text v angličtině.

Seznam kontrol kvality práce členských agentur SIMAR, pravidla pro kontrolu a každoroční seznam kontrolovaných agentur.