Veřejné mínění

Výzkumy veřejného mínění a sociologické výzkumy

Názory veřejnosti jsou důležitou složkou tvorby a provádění politiky. Vládě průzkumy poskytují informace o tom, zda voliči podporují její kroky, jak vnímají politické osobnosti, s čím se lidé ve svém životě potýkají a co očekávají. V demokracii pomáhá znalost veřejného mínění stranám při výběru a naplňování programu pro volební kampaň.

Také novináři se zajímají o veřejné mínění a informování o něm je součástí zpravodajství. Průzkumy o společenských problémech mohou provádět také think-tanky, neziskové a charitativní organizace, aby rozkryly či upozornily na specifickou problematiku či potřeby občanů. Uveřejnění postojů tak napomáhá společenské debatě a hledání řešení daného společenského problému. 

Výzkumníci mají tak významnou společenskou zodpovědnost. Musí předkládat veřejnosti kvalitní data a transparentně vysvětlovat své metodické postupy a limity svých zjištění. K lepšímu pochopení provádění a interpretace výzkumů veřejného mínění napomáhá i tato sekce na stránkách oborového sdružení SIMAR. Pro základní orientaci v problematice tu je výzkum veřejného mínění v Sedmi otázkách a odpovědích, podrobné vysvětlení metodiky výzkumů, pravidla k publikování výzkumů včetně Pasportu výzkumu veřejného mínění, informace o seberegulační platformě a odkazy na další zajímavé informace a zdroje.