Čerstvě namleto

Čerstvě namleto

03. 06. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Téma koronavirové pandemie letos masivně proniklo i do médií, a to nejen jako hlavní zpravodajská událost, ale také jako téma v reklamě: řada inzerentů totiž v době krize využila svůj mediální prostor k propojení své značky například s šířením osvěty či solidarity.
03. 06. 2020 – STEM/MARK a.s.
Kulturní akce jejich návštěvníkům během epidemie chyběly a mnozí se již navracejí do kin a do divadel. Zdrženlivější jsou Češi k masovým akcím. Zejména demonstrace by většina z nich povolila nejdříve až po prázdninách, kdežto sportovní utkání by si v normálním režimu uměla přes prázdniny představit většina dotázaných. Šetření agentury STEM/MARK mezi 505 obyvateli České republiky ve věku 15 až 64 let ukázalo, že mladí lidé do 30 let by masové akce uvolňovali rychleji než starší občané, více než polovina z nich by pak ráda toto léto navštívila hudební festival.
02. 06. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na světě. Realizátorem výzkumu pro zadavatele a majitele projektu, Asociaci televizních organizací (ATO), je výzkumná agentura Nielsen Admosphere.
19. 05. 2020 – Česká marketingová společnost
18. 5. 1990 došlo k významné události. Na svět přišla Česká marketingová společnost. V těchto dnech je v nejlepších letech, je jí 30 let. Málo, nebo mnoho? Jak pro koho, jak pro co.
07. 05. 2020 – IPSOS s.r.o.
Za poslední měsíc došlo k poklesu obav z osobního ohrožení koronavirem i dopadů epidemie na zdroj příjmů. Pokles příjmů v uplynulém měsíci zaznamenala více než třetina domácností. Po zrušení zákazu volného pohybu osob Češi postupně rozvolnili některá opatření týkající se sociální distance, hygienická opatření nadále dodržují. Roste využívání e-shopů s donáškou domů i rozvoz jídla z restaurace. Zjištění vyplývají z třetí vlny výzkumu, který realizovala agentura Ipsos v období od 23. do 26. dubna 2020.
06. 05. 2020 – STEM/MARK a.s.
Představa o budoucím prezidentovi je prozatím stálá a za půl roku se příliš neproměnila. Voliči by se již s budoucími kandidáty a kandidátkami začali rádi seznamovat. Budoucí prezident by měl získat 50 tisíc podpisů občanů bez ohledu na politické nominace. Lidé by od kandidáta uvítali seznámení s jeho zdravotním stavem. Pravomoci a roli prezidenta by jinak příliš neměnili. Polovina lidí stále nemá favorita. Preference tak budou určitě proměnlivé. To vše zjišťoval exkluzivní průzkum agentury STEM/MARK.
30. 04. 2020 – SIMAR
Ve čtvrtek 30. dubna Martin Řípa, zástupce vítězného týmu Sensemakers Alpha českého kola soutěže Research Got Talent, spolu s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou vystoupili v pořadu České televize Studio 6.
28. 04. 2020 – STEM/MARK a.s.
Celkem 96 % Čechů se snaží různými způsoby chránit životní prostředí a více než 70 % preferuje třídění a následnou recyklaci před spalováním odpadů a skládkováním. Omezení skládkování je podle 89 % respondentů jedním z důležitých nástrojů pro zlepšení kvality životního prostředí. Z průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou STEM/MARK dále vyplývá, že Češi nesouhlasí se zvyšováním poplatku za odpady.
24. 04. 2020 – Data Collect s.r.o.
Data Collect se společně se svou mateřskou společností Talk Online Panel rozhodl přispět k aktuální situaci kontinuálním sběrem a analýzou dat na svých rozsáhlých online panelech respondentů v 19 zemích regionu střední a jihovýchodní Evropy. Cílem je pomoci identifikovat symptomy, které může v populaci vyvolat nový typ koronaviru.
23. 04. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Z různých typů ochrany obličeje nosí v současné době Češi hlavně látkové roušky, jen jednotky procent mají k dispozici ochranné pomůcky z kvalitnějších materiálů, jako roušky z nanovlánka nebo respirátory. 70 % lidí věří, že nošení roušek má obecně smysl, protože jsou jako ochrana před šířením COVID-19 účinné. Preventivně – ještě před vypuknutím epidemie nemoci v České republice – je však Češi spíše nenakupovali, tehdy si je pořídilo jen 13 % lidí.
22. 04. 2020 – STEM/MARK a.s.
V úterý 21. dubna prezentoval na Radiu Z Jan Tuček, ředitel agentury STEM/MARK a jednatel Českého národního panelu, výsledky nejnovější vlny projektu National Pandemic Alarm.
20. 04. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky její sledovanosti v posledních týdnech. Letošní březen byl totiž z pohledu televizní konzumace rekordní: dosáhl nejvyšších hodnot průměrné denní sledovanosti ze všech měsíců za posledních 17 let. Televizní sledovanost je od poloviny března vyšší ve všech sociodemografických skupinách, největší meziroční relativní nárůst (až o polovinu) pak v posledních pěti týdnech pozorujeme u mladých diváků, vysokoškolsky vzdělaných osob a skupině „A“ socioekonomické klasifikace ABCDE.
17. 04. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Dne 22. dubna se každoročně slaví Den Země, který celosvětově připomíná důležitost témat, jako jsou ochrana životního prostředí nebo změna klimatu. Ani Čechům není tento svátek cizí: jak ukazuje aktuální výzkum společnosti Nielsen Admosphere, slyšely o něm už více než dvě třetiny internetové populace. Klimatickou akci, která se stala tématem Dne Země pro rok 2020, pak považuje za důležité téma 72 % dotázaných. A že jsou Češi uvědomělí v oblasti ochrany životního prostředí, dokládají také jejich odpovědi na otázky týkající se minimalizace odpadu: devět z deseti respondentů se o ni aktivně snaží – nejčastěji tak, že třídí odpad nebo si nosí na nákup vlastní tašky.
25. 03. 2020 – Data Collect s.r.o.
Rádi bychom Vám sdělili aktuální informace o tom, jaký dopad má současná situace na Data Collect a jeho fungování navenek, tak také v rámci týmu.
24. 03. 2020 – IPSOS s.r.o.
Z důvodu ochrany před koronavirem si lidé častěji myjí ruce, vyhýbají se místům s vyšší koncentrací lidí či omezují jízdu hromadnou dopravou. Vyplývá to z výzkumu, který realizovala agentura Ipsos v období od 12. března 14:00 hod. do 15. března 20:00 hod., tedy ještě před vyhlášením celostátní karantény.
20. 03. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Jednou z oblastí, na které má aktuální pandemie nového typu koronaviru výrazný vliv, je sledovanost televize. V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci televizních organizací realizuje Nielsen Admosphere, lze v posledních dnech pozorovat nárůst denní sledovanosti o 45 minut oproti předchozímu období. Více času u televize tráví také nejmladší věkové skupiny, které od 11. března nechodí do školy. Vzhledem k vývoji situace kolem šíření koronaviru také zejména v posledních dnech výrazně narostla sledovanost zpravodajských pořadů – jak u hlavních zpravodajských relací, tak u kontinuálního zpravodajského vysílání. Televize tak v tomto období představuje nejdůležitější zpravodajský zdroj informací.
17. 03. 2020 – SC&C s.r.o.
Po dvou týdnech jsme zopakovali online výzkum na téma koronavirové nákazy. Jaký je vývoj jejího vnímání v české společnosti? N = 1 253 respondentů, sběr dat proběhl 13. – 16. 3. 2020 metodou CAWI (online).
10. 03. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Podle únorového šetření výzkumné agentury Nielsen Admosphere a Ligy otevřených mužů pijí dvě třetiny lidí v Česku alkohol alespoň jednou za dva týdny. Nejen pro ně může být každý rok výzvou kampaň Suchej únor, která propaguje měsíc bez alkoholu. V Česku se jí letos zúčastnilo 9% lidí z internetové polupulace starší 18 let.
05. 03. 2020 – Nielsen Admosphere a.s.
Funkce hlasových asistentů, která prostřednictvím rozpoznání řeči plní příkazy uživatele a lze s ní například na dálku ovládat nejrůznější chytrá zařízení v domácnosti, se v posledních letech stala technologickým fenoménem v oblasti uživatelské zkušenosti. A jak ukazují data z výzkumu, ani Čechům není cizí: setkala se s ní už polovina internetové populace, i když aktivně ji zatím používá pouze 13 %. Respondenti také vnímají určitá rizika používání hlasových asistentů, přičemž nejčastěji se obávají narušení soukromí.
03. 03. 2020 – SC&C s.r.o.
CAWI výzkum proběhl od 28.2. do 2.3. a zúčastnilo se jej 774 respondentů. Data jsou zvážena na populaci ČR 18+. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak česká společnost vnímá šíření koronaviru COVID-19.