Výběrové kousky > 30 let oborové asociace výzkumu trhu a veřejného mínění SIMAR

Konference v posl

SIMAR letos oslaví 30 let od založení oborové asociace, připomíná přínos výzkumu trhu a veřejného mínění a uspořádal konferenci v Sálu státních aktů PSP ČR a vydává očekávanou výroční zprávu.


Konference SIMAR 30 v budově Parlamentu PS ČR

Jak může banka přispět k finanční gramotnosti populace? Co chtějí děti změnit na fungování své rodiny? Co si myslí veřejnost o maturitě z matematiky? Jsou názory na EU v české populaci skutečně tak polarizované? Jakou představu mají voliči o roli vlády a z čeho se skládá pocit bezpečí? Jak se dá, díky výzkumu, zlepšit život obyvatel města?  

Takto pestrá byla skladba krátkých prezentací konference SIMAR 30 v Sálu státních aktů PSP ČR, která se konala 29. dubna 2024. Účastníky konference v úvodu pozdravila předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéta Pekarová Adamová, která zároveň převzala záštitu nad akcí.

V prezentačním bloku vystoupili: Matouš Pilnáček (CVVM), Tereza Friedrichová (NMS Market Research) a Tomáš Brabec (IPR Praha), Radek Pileček (STEM/MARK), Jaromír Mazák a Tereza Masopustová (STEM), Monika Hrubá (Česká spořitelna) a Radek Jalůvka (Ipsos), Petra Průšová (Kantar). V případových studiích se kladl důraz na jejich přínos v dané oblasti: výzkum trhu a veřejného mínění pomáhá při ověřování životaschopnosti inovací a zlepšování kvality produktů a služeb, zvyšuje jistotu při rozhodování v podnikatelském i veřejném sektoru, napomáhá efektivnější alokaci zdrojů a v rozvinutých demokraciích je podkladem pro společenskou debatu o správě věcí veřejných. Obor poskytuje kvalitní a ničím nenahraditelné podklady pro porozumění postojům, názorům a chování spotřebitelů a občanů.

V navazující panelové diskusi zaznělo, že pro realizaci výzkumů potřebuje obor přístup ke vzorku, tedy možnost oslovit respondenty v populaci bez zbytečných omezení. Michal Ševera, předseda SIMAR, k tomu říká: „Výzkum trhu a veřejného mínění v ČR snese bez jakýchkoli pochybností srovnání s absolutní světovou špičkou. Nedává proto smysl, aby stát na jedné straně kvalitní výstupy z výzkumů využíval a na druhé straně komplikoval regulacemi možnosti jejich hladké realizace.“ Výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová dodává: „K šetrnému průběhu dotazování vyvinul obor funkční regulační mechanismy, které zajistí ochranu soukromí respondentů a vedou k šetrnému dotazování.“

Prezentace z konference:

Postoje k opatřením ve vzdělávání (Matouš Pilnáček, CVVM)

Město a obyvatelé Prahy (Tereza Friedrichová, NMS Market Research, a Tomáš Brabec, IPR)

Mladé hlasy (Radek Pileček, STEM/MARK)

Naše zájmy v Evropě (Jaromír Mazák a Tereza Masopustová, STEM)

Cesta za finančním zdravím klientů (Monika Hrubá, Česká spořitelna, a Radek Jalůvka, Ipsos)

Důvěra a obavy české společnosti (Petra Průšová, Kantar)


Výroční zpráva SIMAR: Přehled o odvětví

V rámci konference byla uvedena tištěná a elektronická Výroční zpráva SIMAR 2023, která přináší podstatné informace o trendech v oboru, údaje o obratu a podtrhuje trvalý závazek členských agentur podporovat kvalitu výzkumných projektů a stimulovat prostředí, které používá výstupy výzkumů pro lepší rozhodování ve společnosti i v ekonomice. Ročenka je dostupná zde.  

Třetí rok v řadě se oboru podařilo udržet si skokový nárůst (17 %) obratu z roku 2021. V roce 2023 jsme zaznamenali další vzestup, obrat se navýšil o 5,3 %. Velikost výzkumného trhu v České republice tak odhadujeme na 3,820 miliard Kč. Nedávný průzkum mezi řediteli agentur odhalil optimistický výhled, přičemž 53 % z nich očekává další růst v roce 2024.

Žebříček výzkumných agentur v České republice na prvních pěti místech znovu obsadily mezinárodní agentury, jejichž podíl tvoří více než 63 % celkového obratu českého trhu. Na první pozici vystřídala agentura NielsenIQ dlouhodobého leadera trhu Ipsos, třetí pozici drží Kantar CZ. Specializované lokální agentury nabraly dech, došlo k plnému znovuobnovení některých oblastí výzkumu, například mystery shoppingu a kvalitativního výzkumu spojeného s konzultací.

V rámci oslav 30. výročí SIMAR upozorňuje na výběr případových studií s příklady projektů, které mají jednoznačně významně pozitivní dopad na společnost a ekonomiku. Tyto projekty podtrhují zásadní roli, kterou výzkum hraje při prosazování pozitivních změn a podpoře inovací, od formování chování spotřebitelů až po informování o politických rozhodnutích.

Ročenka dále obsahuje shrnutí úspěchů v oboru za uplynulý rok a zdůrazňuje úsilí sdružení o podporu excelence v oboru. Profesionalitu podporujeme oborovými standardy, vzdělávacími programy a mimo jiné i iniciativou PRO VÝZKUM, která výrazně přispívá důvěryhodnosti výzkumu a ochotě respondentů odpovídat ve výzkumných šetřeních.


Výhled do budoucna:

V době, kdy si SIMAR připomíná tři desetiletí podpory kvalitního výzkumu, zůstává organizace pevně odhodlána prosazovat inovace, podporovat spolupráci a dosahovat hmatatelných výsledků, které jsou prospěšné jak pro zúčastněné strany v oboru, tak pro celou společnost. S obnoveným smyslem pro cíl a optimismem vypadá budoucnost výzkumu trhu v České republice jasněji než kdykoli předtím.

Konference SIMAR 30 je také součástí oslav Mezinárodního dne výzkumu trhu a veřejného mínění, který podporuje spolupracující mezinárodní asociace ESOMAR. Přehled akcí partnerských asociací po celém světě je dostupný zde

„S našimi členy a širší komunitou se o naši nejnovější ročenku podělíme na dnešní oslavě Mezinárodního dne výzkumu trhu,“ říká Michal Ševera, předseda SIMAR. " I letos jsem hrdý na výsledky našeho oboru, které se dozvíte při listování ročenkou. Další růst tržeb je jednoznačně výsledkem tvrdé a poctivé práce kolegů v jednotlivých agenturách. Opět dokazujeme, že poskytujeme naším klientům neustále lepší a sofistikovanější produkty a služby, které přináší užitek jejich businessu. " dodává místopředseda SIMAR Ondřej Veis.

Tisková zpráva: 30 let oborové asociace výzkumu trhu a veřejného mínění SIMAR
Výroční zpráva o stavu výzkumného trhu za rok 2023
Postoje k opatřením ve vzdělávání - Matouš Pilnáček, CVVM
Město a obyvatelé Prahy - Tereza Friederichová, NMS Market Research, a Tomáš Brabec, IPR
Mladé hlasy - Radek Pileček, STEM/MARK
Naše zájmy v Evropě - Jaromí Mazák a Tereza Masopustová, STEM
Cesta za finančním zdravím klientů - Monika Hrubá, Česká spořitelna, a Radek Jalůvka Ipsos
Důvěra a obavy české společnosti - Petra Průšová, Kantar