Zprávy SIMAR > Výroční zpráva o stavu výzkumného trhu za rok 2019

Výroční zpráva o stavu výzkumného trhu za rok 2019

SIMAR přináší výroční zprávu o stavu výzkumného trhu za rok 2019. Obrat v České republice meziročně vzrostl o 8% a poprvé v historii překročil hranici tří miliard Kč.


V tradiční ročence naleznete informace o obratech výzkumného trhu, žebříček agentur, očekávání budoucího vývoje ze strany klientů i agentur a využití nových výzkumných metod.

Můžete si rovněž přečíst více o iniciativě PRO VÝZKUM, kampani podporu ochoty respondentů odpovídat ve výzkumech. Kromě Desatera přinášíme i vybrané postřehy ze života tazetelů a v neposlední řadě informace o probíhající revizi standardů kvality SIMAR.

Výroční zpráva o stavu výzkumného trhu za rok 2019