Vzdělávání > Insight seminář SIMAR: Online výzkum

Insight seminář SIMAR: Online výzkum

Seminář již proběhl.


Pasport online výzkumu


Víte, jak nejlépe využít online prostředí k získání informací o vašich spotřebitelích a trhu? Jak nekoupit online zajíce v pytli? 

  • klíčové otázky pro prověření kvality a vypovídací schopnosti online výzkumu
  • případové ministudie ukazující výhody a nevýhody online výzkumů
  • trendy a zajímavá přídavná řešení aneb fičurky

Přijďte si poslechnout úvahy odborníků, kteří se online výzkumem dlouhodobě zabývají, a diskutujte s nimi o specifikách online výzkumů.

Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH | Hana Říhová, TNS Aisa | Jan Tuček, STEM/MARK | Jan Lajka, STEM/MARK | Vladimír Bodlák, Ipsos | Jiří Klán, Nestlé Česko | Radek Domanský, Data Collect | Petr Soukup, FSV UK | Martin Petrášek, eMerite


Seminář již proběhl.

23. dubna 2014 od 9 do 12 hodin

VŠE – nová budova, nám. W. Churchilla 4, Praha 3