Vzdělávání > Veřejné mínění > Jak se pozná důvěryhodný zdroj?

Jak se pozná důvěryhodný zdroj?


Jak se pozná důvěryhodný zdroj?

  • Uveřejňuje informaci o realizaci výzkumu - pasport výzkumu
  • Podrobný pasport je veřejně dostupný (obsahuje maximum údajů)
  • Je transparentní zadavatel či účel výzkumu
  • Používá prověřené metody založené na vědeckém základě a je ochotný o své metodice diskutovat
  • Reprezentant agentury je snadno k dosažení a otevřen k debatě o své metodice
  • Skutečně naplňuje podmínky ICC/ESOMAR Kodexu