Vzdělávání > Data data data 2016

Data data data 2016


Seminář již proběhl. Prezentace z tohoto semináře naleznete na Slideshare SIMAR.


Data data data: Jaká, kde a jak?

Budeme se zamýšlet, jaké datové zdroje se dají využít v sociologickém výzkumu a ve výzkumu trhu. Podíváme se na data generovaná veřejnou správou, volně prodejné studie či výstupy syndikovaných výzkumů a výzkumná šetření realizovaná na akademické půdě. 

Prezentující připraví přehled datových zdrojů, okomentují jejich kvalitu a dostupnost a na případových studiích si ukážeme, jak mohou data pomoci k lepšímu poznání společnosti, trhu a spotřebitele. 

Blok 1: Jaká data potřebujeme

Jaké datové potřeby má výzkumník?
Petr Soukup, Fakulta sociálních věd UK

Jaká data a jak využívají čeští sociologové?
Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR

Blok 2: Jaká máme data

Otevřený přístup k datům z akademických výzkumů
Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR

Statistické informace ČSÚ
Štěpánka Zelenková, Barbora Serbusová, Český statistický úřad

Otevřená data a (nejen) sociologické zkoumání aneb co všechno dnes má veřejná správa
Michal Tošovský, Fond Otakara Motejla, Nadace Open Society Praha

Volně prodejné studie: přehled a případová studie
Pavel Krista, GfK Czech

Přehled volně prodejných studií
Hana Huntová, Sdružení SIMAR

Blok 3: Jak data využít

Mediální výzkumy: jak se pečou a co jste o nich možná nevěděli
Tomáš Bičík, Nielsen Admosphere

Využití a propojování datových zdrojů: hodnocení ekonomického dopadu eventů; jak funguje náš marketingový informační systém
Soňa Machová, CzechTourism

Seminář již proběhl. 


23. září 2016 od 9:00 do 13:00
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1