Veřejné mínění > Konference k volebním výzkumům a volebním modelům

Jaké byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 a prezidentské volby 2018?

SIMAR ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR uspořádal ve čtvrtek 8. března 2018 konferenci o volebních výzkumech a volebních modelech.

Příspěvky se věnovaly nedávným volbám do PS Parlamentu ČR a také prezidentským volbám. Cílem konference bylo kultivovat debatu v oblasti výzkumů veřejného mínění a poskytnout více informací o této oblasti. 

Lukáš Linek - Účast ve sněmovních volbách: poznatky, měření a obtíže s předpovědí
Matouš Pilnáček, Paulína Tabery - Témata voleb do PSP ČR a prezidentských voleb
Daniel Prokop - Analýza vlivu televizních debat na volební chování
Pavel Ranocha - Zhodnocení přesnosti předvolebních průzkumů v ČR v kontextu mezinárodního srovnání
Jan Tuček, Daniel Prokop - Predikce volebních výsledků z průběžného sčítání
Jaromír Mazák, Michal Zeman - Volební kyvadlo aneb K přepočtu na mandáty
Vojtěch Prokeš - Nerozhodnutí voliči
Michal Škop - CZ volby 2017/18: Přechody voličů, metoda ekologické inference
8:30 - 9:00Registrace a káva
9:00 - 9:10Uvítání a úvodní slovo - Václav Moravec (moderátor konference), Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR) a Hana Huntová (SIMAR)
9:10 - 10:30Jaké byly volby do PSP ČR 2017 a prezidentské volby 2018? Volební účast, témata, vliv televizních diskusí
Volební účast ve volbách do PSP ČR a prezidentských volbách - Lukáš Linek (SOÚ AV ČR)
Témata voleb do PSP ČR a prezidentských voleb - Paulína Tabery, Matouš Pilnáček (CVVM SOÚ AV ČR)
Analýza vlivu televizních debat na volební chování - Daniel Prokop (Median)
10:30 – 10:50Přestávka na kávu
10:50 – 12:00Volební výzkumy, volební modely a predikce volebního výsledku z průběžného sčítání
Zhodnocení přesnosti předvolebních průzkumů v ČR v kontextu mezinárodního srovnání - Pavel Ranocha (Kantar TNS)
Predikce volebního výsledku z průběžného sčítání - Daniel Prokop (Median), Jan Tuček (STEM/MARK)
12:00 – 12:45Lehký oběd a káva
12:45 – 13:15Co je dobrý výstup výzkumného projektu a jaké má být dobré informování o výzkumech? - Panelová diskuse výzkumníků a novinářů (moderuje Václav Moravec); Daniel Prokop (Median), Pavel Ranocha (Kantar TNS), Jan Tuček (STEM/MARK), Petr Honzejk (Hospodářské noviny), Lenka Zlámalová (Echo.24), Michal Zlatkovský (datová žurnalistika ČRo)
13:15 – 14:25Jiné pojetí volebních výzkumů, měření postojů veřejnosti a odhad volebního výsledku
Volební kyvadlo - Jaromír Mazák (FF UK)
Metoda volební obálky - Vojtěch Prokeš (Behavio)
Přechody voličů a metoda ekologické inference - Michal Škop
14:25 - 14:30Závěrečné slovo a poděkování - Václav Moravec (moderátor konference), Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR) a Hana Huntová (SIMAR)

Místo konání: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, sál 206

Účast je bezplatná po předchozí registraci na simar@simar.cz.