Čerstvě namleto > Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov

93 % ľudí sa aktívne snaží minimalizovať odpad, ktorý produkujú

Dňa 22. apríla sa každý rok oslavuje Deň Zeme, ktorý celosvetovo pripomína dôležitosť tém, ako je ochrana životného prostredia alebo zmena klímy. Ani Slovákom nie je tento sviatok cudzí: podľa aktuálneho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia o ňom počuli už viac než štyri pätiny internetovej populácie. Téma klimatickej krízy a dopadov zmien s ním spojených na Slovensku rieši tiež iniciatíva #klímaťapotrebuje – a jej tému považuje za dôležitú 88 % opýtaných. A o tom, že sú Slováci všeobecne uvedomelí v oblasti ochrany životného prostredia, hovoria taktiež ich odpovede na otázky týkajúce sa minimalizácie odpadu: deväť z desiatich respondentov sa o to aktívne snaží, a to najčastejšie tak, že triedia odpad alebo si nosia na nákup vlastné tašky.

Výskum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia metódou online zberu dát na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.

O medzinárodnom sviatku Deň Zeme už niekedy počulo 87 % slovenských internetových respondentov. Väčšie povedomie o ňom majú mladší respondenti vo veku 15–24 rokov a zo vzdelanostných skupín panuje väčšie povedomie o tomto sviatku medzi respondentami s maturitou a vyšším či vysokoškolským vzdelaním.

Ochrana životného prostredia je taktiež ústrednou témou iniciatívy #klímaťapotrebuje, ktorej petícia bola predložená aj do parlamentu a ktorá zahrnuje niekoľko konkrétnych opatrení, vďaka ktorým môže Slovensko prispieť k spomaleniu klimatických zmien. Na otázku, či respondenti považujú túto tému za dôležitú, odpovedalo 88 % opýtaných „áno“ (pričom 58 % zvolilo možnosť „určite áno“ a 29 % „skôr áno“). O niečo zásadnejšie sú  pri téme spojenej s klimatickými zmenami mladšie ročníky ľudí do 34 rokov, čo potvrdzujú aj mnohé celosvetové aktivity mladých, ako sú študentské stávky za klímu a podobne. Nemenej však oslovujú taktiež najstaršiu vekovú skupinu ľudí nad 55 rokov.

Výskum sa ďalej zameral na osobný prístup respondentov k životnému prostrediu a minimalizáciu odpadu ako jednej z ciest, akou môže človek prispieť k ochrane prírody a klímy. Celých 90 % respondentov sa napríklad vo výskume označilo za človeka so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Vo väčšej miere tak odpovedali opýtaní vo veku 55 a viac rokov. Za nezodpovedných k životnému prostrediu sa potom označili len 2 % respondentov, zvyšných 9 % odpovedalo neutrálne.

K minimalizácií odpadu, ktorý produkujú, sa Slováci taktiež stavajú zodpovedne, súdiac aspoň podľa odpovedí vyskytujúcich sa vo výskume: 93 % opýtaných tvrdí, že sa oň snažia. Opäť tak vo väčšej miere odpovedali starší respondenti. Je zároveň prekvapivé, že najmenej sa o obmedzenie odpadu  snaží najmladšia veková skupina 15–24 rokov, napriek tomu, že v najväčšej miere odpovedala, že je pre nich téma spojená s klimatickými zmenami dôležitá.

Ciest, akými možno odpad redukovať, je celá rada, medzi Slovákmi však za zďaleka najvyužívanejšími patrí triedenie odpadu a nosenie si vlastných tašiek na nákupy (obe aktivity robí rovnako 88 % respondentov „vždy“ alebo „väčšinou“). 82 % myslí pri kúpe produktov na udržateľnosť, pretože chcú, aby im vydržali čo najdlhšie a 80 % zbytočne nevyhadzuje potraviny. Naopak medzi najmenej využívané spôsoby, ako minimalizovať odpad, zatiaľ patrí nákup drogérie a potravín bez obalu, teda do vlastných nádob (48 % nikdy nevyužíva túto možnosť v prípade drogérie a 28 % v prípade potravín) a kompostovanie (24 % respondentov nekompostuje).

Kontakt:

Tisková zpráva: Tému spojenú s klimatickými zmenami považuje za dôležitú 9 z 10 Slovákov