Čerstvě namleto > Nabídka rostlinných náhražek masa by u nás mohla být lepší, říká polovina Čechů

Nabídka rostlinných náhražek masa by u nás mohla být lepší, říká polovina Čechů

Šetření výzkumné agentury STEM/MARK ukázalo, že si lidé nyní více všímají rozšiřující se nabídky rostlinných jídel připomínající maso než v roce 2019 (47 %). V některých řetězcích fast food ho ale zatím vyzkoušela necelá čtvrtina.

Hlavní motivací ke konzumaci těchto produktů by pro většinu lidí byl příznivý vliv na jejich zdraví. Ekologický aspekt, tedy fakt, že výroba rostlinných náhražek masa méně zatěžuje životní prostředí než produkce masa, je pro ně méně důležitý.


Masový, nebo rostlinný burger?

Většina Čechů je milovníky masa (87 % jí maso minimálně několikrát týdně). To je zhruba stejné množství jako v předchozím šetření, který STEM/MARK provedl v roce 2019 (90 % lidí uvedlo, že jí maso minimálně několikrát týdně). V porovnání s tímto průzkumem klesl počet lidí konzumujících rostlinné výrobky podobající se masu zhruba o desetinu. Přesto ale tyto produkty jí minimálně několikrát měsíčně 35 % lidí ve věku 18-64 let. „Lidé tak mohli začít dávat přednost jiné formě rostlinné stravy před tou, která má napodobovat vizuálně i chuťově maso,“ komentuje Zuzana Rabochová ze STEM/MARK.

Téměř polovina lidí zaznamenala rostlinné (veganské) burgery, které se na trhu objevují od různých společností. Nejčastěji je zaznamenali lidé ve věku 18-29 let. V porovnání s výsledky z našeho šetření z roku 2019 vzrostla tato obeznámenost o 10 p. b. Stejně jako v roce 2019 vnímá tento rozšiřující se sortiment více než čtvrtina (30 %) pozitivně a myslí si, že v nabídce předtím chyběly. Zvýšilo se spíše procento lidí, kterým je to jedno (z 52 % na 58 %).


Nabídka bezmasých jídel by mohla být lepší

V rámci tohoto šetření jsme se lidí zeptali, zda je podle nich v Česku dostatečná nabídka potravin a jídel pro ty, kteří nejedí maso (jak z hlediska nabídky pro domácí stravování a vaření, tak
i z pohledu nabídek restaurací a bister). Celkově u lidí převládá názor, že je v ČR nabídka bezmasých jídel dobrá, ale mohla by být lepší. Podle dotázaných je na tom v porovnání s nabídkou bezmasých jídel v obchodech o něco hůře nabídka restaurací, bister a fastfoodů.

Lidem v tomto ohledu, kromě nejčastěji zmiňované nedostatečné nabídky bezmasých jídel chybí cenová dostupnost (10 %) a kvalita potravin (10 %). Méně často pak lidé zmiňovali nedostatek regionálních produktu, čerstvost surovin, nebo například nedostatek polotovarů a hotových jídel.

Pokud jde o řetězce fast foodů, tam jejich rostlinné produkty ochutnala necelá čtvrtina lidí a většina z nich byla spokojena (84 %). Nejčastěji si ti, kteří tyto produkty ochutnali, pochvalovali chuť
(67 %). Méně často pak zmiňovali, že je to pro ně příjemným zpestřením, pokud zrovna nechtějí maso (7 %), případně, že to právě jako maso chutná (7 %).


Konzumace rostlinných produktů pro příznivý vliv na vlastní zdraví

Ke konzumaci alternativních produktů by lidi nejčastěji motivoval příznivý vliv na jejich zdraví
(63 %), zvědavost ohledně chuti (60 %) a aspekt týkající se nepřispívání k utrpení zvířat (57 %). Ekologický aspekt (fakt, že produkce náhražek masa nezatěžuje životní prostředí tolik jako produkce masa) je pro lidi méně důležitý (43 %).

V tomto směru se výsledky s těmi z roku 2019 neliší a ekologický aspekt pro lidi zůstává na posledním místě. Předhonily ho navíc dva nově přidané faktory – cena produktů a čas, který lidé stráví nad přípravou. Ty jsou motivací pro polovinu dotázaných. 


Existuje spousta jiných alternativ

Od roku 2019 se snížil počet lidí, kterým náhražky masa nic neříkají. Naopak se o něco zvýšil počet těch, kteří považují tyto produkty za zbytečné a jsou toho názoru, že pokud nechci jíst maso, tak nepotřebuji jíst ani to, co se mu podobá. Podle těchto lidí existuje dostatek jiných možností
(34 %, v roce 2019 31 %). „To by pak mohlo podpořit zmiňovaný komentář směřovaný ke snížení počtu lidí konzumující rostlinné náhražky masa – že lidé od roku 2019 začali více preferovat jiné možnosti pro snížení/úplné vyřazení konzumace masa“, uzavírá Zuzana Rabochová ze STEM/MARK.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 506 osob ve věku 18-64 let reprezentující českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 13. do 17. května 2024.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného v roce 2019 prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 512 osob ve věku 15-59 let reprezentující českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje
a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 12. do 17. listopadu 2019.


Kontakt: Zuzana Rabochová, e-mail: rabochova@stemmark.cz, tel.: 731 081 390.

Tisková zpráva: Nabídka rostlinných náhražek masa by u nás mohla být lepší, říká polovina Čechů