Čerstvě namleto > Každý druhý Čech zná nějakou charitu nebo neziskovku, málokdo jim ale pravidelně přispívá

Každý druhý Čech zná nějakou charitu nebo neziskovku, málokdo jim ale pravidelně přispívá

Více než polovina Čechů dokáže jmenovat alespoň jednu charitativní neziskovou organizaci. O jejich činnosti mají i vesměs dobré mínění, sami je však finančně moc často nepodporují. Z konkrétních zaměření je jim blízká podpora dětí, následovaná podporou zvířat. Největší spontánní znalosti se v Česku aktuálně těší Člověk v tísni.

Výzkum provedla v září 2023 výzkumná agentura ResSOLUTION Group na vzorku pětistovky respondentů z české internetové populace ve věku 15 a více let. Dotázaní jsou součástí Českého národního panelu.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.

Znalost charitativních neziskových organizací, spolků či projektů je v české populaci poměrně vysoká. Hned čtyři ze seznamu předložených neziskových charitativních organizací zná více než polovina české internetové populace. Daleko nejlépe dopadly dvě organizace: Český červený kříž a Člověk v tísni, které zná 83 %, resp. 81 % dotázaných. Že znají Světlušku, uvedly dvě třetiny respondentů a Český výbor pro UNICEF 52 %. Necelá polovina dále zná Centrum Paraple nebo nadaci Pomozte dětem. Spontánně (bez pomoci seznamu) si Češi nejčastěji vybaví Člověka v tísni (18 %).

Zajímavý je rozdíl ve znalosti vybraných charitativních organizací v závislosti na vzdělání. Ta téměř bez výjimky stoupá s vyšším vzděláním respondentů, v některých případech až o desítky procentních bodů. Všechny uvedené charitativní organizace také častěji znají ženy než muži.

Co se týče obecných postojů k charitativním neziskovým organizacím, tak podle více než poloviny jsou dobrým způsobem, jak finančně podpořit ty, kteří to potřebují (54 %). Dobrý pocit pak jejich podpora přináší zhruba polovině respondentů. Zároveň se ale také téměř polovina dotázaných domnívá, že je těchto organizací až příliš mnoho (49 %). Za důvěryhodné je považuje 45 % respondentů.

Aktivní a pravidelná finanční podpora těchto organizací je navzdory dobrému povědomí o nich ve společnosti spíše slabší. Když už Češi některé z neziskovek přispívají, tak nejčastěji pouze jedné z nich a obvykle jednou ročně. V této frekvenci také častěji přispívají ženy než muži. Ve frekvenci jednou měsíčně pak posílají finanční obnos do neziskového sektoru jen jednotky procent dotázaných.


Tematicky jsou dotázaným Čechům blízké například organizace podporující děti (50 %), silné sympatie ale mají také organizace zaměřené na pomoc zvířatům (40 %), těžce nemocným (38 %) a zasaženým přírodní katastrofou (35 %).

Kontakt: 

Tisková zpráva: Každý druhý Čech zná nějakou charitu nebo neziskovku, málokdo jim ale pravidelně přispívá