Čerstvě namleto > Česká republiko, od občanů máš za tři!

Česká republiko, od občanů máš za tři!

Třicet let po sametové revoluci Češi ohodnotili svou zemi nejčastěji školní známkou 3, tedy dobrou. Přesto však jsou lidé hrdí na to, že jsou občany České republiky. Za nejdůležitější hodnoty považují kvalitu života, svobodu a zaměstnanost, vyplývá to ze společného výzkumu „Svobodný listopad“ agentury Ipsos a Komerční banky.

Pokud by měli lidé ohodnotit Českou republiku známkou jako ve škole, 49 % z nich by dalo trojku. Lepší známku dávali častěji mladí lidé do 29 let, naopak nejhorší hodnocení dostala republika od lidí mezi 50 a 65 lety.

Z výzkumu Ipsosu a Komerční banky vyplynulo, že za nejdůležitější hodnoty pro současnou společnost považují lidé kvalitu života (32 %), svobodu (32 %) a zaměstnanost (30 %). Svoboda je jednoznačně nejdůležitější pro mladou generaci do 29 let (43 %), druhou nejdůležitější hodnotou jsou pro mladé lidi lidská práva (39 %). Naopak nejstarší generace nad 66 let považuje za nejdůležitější hodnoty morálku a sociální spravedlnost (obojí 33 %).

Osm z deseti Čechů (83 %) také uvedlo, že jsou hrdí na to, že jsou občany ČR. Na své občanství je hrdá především generace starší 66 let (88 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (91 %).

Jak se liší nejmladší a nejstarší generace?

Informace o výzkumu „Svobodný listopad“:

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v září 2019 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let (dle pohlaví, věku, kraje, velikostí místa bydliště, vzdělání). Celkem se ho zúčastnilo 1010 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Kontakty: 
Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos, GSM: +420 774 646 799, tomas.macku@ipsos.com.

Tisková zpráva: Česká republiko, od občanů máš za tři!