Čerstvě namleto > Čechům v lékárnách nejvíce chybí antibiotika

Absence léků v českých lékárnách

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku). V rámci České republiky jsme realizovali výzkum na téma „Absence léků“, data byla sesbírána v období od 27. září do 5. října 2023. Výzkum probíhal v Česku na vzorku n=1060 reprezentativní populace ve věku 18+.

V září se v médiích objevily informace o nedostupnosti určitých léků v českých lékárnách. Zajímalo nás, kolik Čechů se v této situaci ocitlo a do jaké míry se cítili být absencí léků, které poptávali, ohroženi.

Zkušenost s nedostatkem požadovaných léků měli v září více než 2/5 Čechů starších 18 let (43 %). Výrazně častěji se v této situaci ocitly české ženy (48 %). Co se týče věkových kategorií, zde jsme nezaznamenali žádné signifikantní rozdíly, vyjma mladých lidí ve věku 18-29 let, kde tuto zkušenost mělo 36 % z nich.


Češi v lékárnách nejvíce postrádali předepsaná antibiotika jak pro děti, tak i pro dospělé

Respondentům jsme položili otázku, jaký typ léku/přípravku byl dle jejich vlastní zkušenosti v posledních 3 měsících v lékárnách nedostupný. 

Téměř 1/3 Čechů uvedla (30 %), že se potkali s absenci dětských antibiotik. Prakticky stejně na tom Češi byli s antibiotiky pro dospělé (30 %). Z antibiotik nejčastěji zmiňovali nedostupnost očních antibiotik pro léčbu zánětů a infekcí oka.  Obecně chyběly zejména dětské léky, a to i přípravky proti horečce (25 %), ale také přípravky proti rýmě a nachlazení (14 %).

Lidé ve věku nad 60 let měli největší problém sehnat antibiotika pro dospělé (38 %), léky na tlak (28 %) a léky na různá chronická onemocnění (24 %).

S absencí léků proti průjmu se potkalo 19 % dotázaných, a to výrazně více české ženy (23 %) a lidé ve věku 45-59 let (26 %).

Bez poptávaných analgetik z lékárny odešlo až 19 % českých mužů, celkově jejich výpadek zaznamenalo 14 % Čechů. Čeští muži se také mnohem častěji nedostali i ke svým vitamínům, uvedlo to až 7 % z nich, zatím co tento problém potkal pouze 3 % českých žen. 


Téměř polovině lidí, kteří zaznamenali absenci poptávaných léků, byla nabídnuta jiná relevantní alternativa

Těm, kteří se s nedostupností léků potkali, byla v téměř polovině případů (47 %) nabídnuta jiná vyhovující alternativa. Tuto zkušenost mělo až 52 % českých žen, zatímco jen 42 % českých mužů.

42 % Čechů uvedlo, že jim v lékárně žádnou vhodnou alternativu nenabídli, i přesto se ¼ z nich necítila být bezprostředně ohrožena na svém zdraví v důsledku absence potřebného léku.

19 % Čechů uvedlo, že se kvůli chybějícím lékům cítili být rozhodně zdravotně ohroženi a 34 % uvedlo, že se cítili spíše ohroženi.

Pokud máte zájem se účastnit podobných výzkumů a anket, můžete se přidat ke komunitě respondentů Evropského národního panelu a přispět svojí odpovědí ve výzkumech na různá témata. Více informací naleznete zde www.narodnipanel.cz/media.


Kontakt pro média: 
Petra Starovičová, Marketing & PR Manager, European National Panels, +420 777 356 902, e-mail: starovicova@narodnipanel.cz.

Tisková zpráva: Čechům v lékárnách nejvíce chybí antibiotika