Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS - segment Detergenty, čisticí a lešticí prostředky

V prvním kvartálu inzeroval nejvíce zadavatel Henkel

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel jarní přehled nejsilnějších zadavatelů inzerce v segmentu detergentů, čisticích a lešticích prostředků, a to za první kvartál letošního roku. Doplňují ho také výsledky nejvýraznějších inzerentů z řad firemních značek v dané kategorii. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment dekorativní kosmetiky.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka nielsen-admosphere.cz.


Kontakt:

Tisková zpráva: AD INTEL NEWS - segment Detergenty, čisticí a lešticí prostředky