Zprávy SIMAR > Workshop: Veřejné zakázky v marketingu státní správy

Workshop: Veřejné zakázky v marketingu státní správy

Jak na nastavení cílů a vyhodnocení efektivity komunikačních kampaní? Jaká jsou úskalí spolupráce agentura vs. klient? Nemonitorovaná média a jak s nimi pracovat?

Efektivita vynakládání prostředků na komunikaci státu je často diskutovaným tématem. Podíváme se proto, jak ji můžeme plánovat a měřit. Stejně tak spolupráce mezi agenturou zadavatelem má svá specifika, která mohou spolupráci komplikovat. Projdeme si nejčastější úskalí, představíme pohled obou stran a praktické rady, jak dosáhnout společně nejlepších výsledků.

Dalším tématem setkání bude nákup mediálního prostoru, který je nedílnou součástí každého komunikačního projektu. Jak řešit veřejné investice do médií, která nejsou monitorovaná, a nelze dokládat jejich efektivitu? Projdeme si všechna rizika a možnosti.

Workshop pořádají Asociace komunikačních agentur AKA a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

 • TERMÍN: 21. října 2022 od 9.00 do 14.30 hod.

 • MÍSTO: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1


PROGRAM
:

09:00    Uvítání aneb Máme společný zájem / MMR & AKA

09:20    Výzkumy v marketingu veřejné správy

 • Komunikační proces a přehled fází, kde se při zadávání, řízení a vyhodnocování komunikace využívají výzkumy - Hana Huntová, SIMAR
 • Podrobnější popis a praktické příklady - krátké případové studie využití výzkumu

   1. Segmentace cílových skupin, zjišťování potřeb a insighty, zapojení kvalitativního výzkumu - Petra Víšková, CONFESS Research

   2. Testování konceptů, nastavování komunikačních nástrojů - mediální konzumace atp. – Michal Ježek, Kantar

   3. Měření efektu komunikačních kampaní a jeho optimalizace - Eva Maninová, Ipsos

   4. Ad hoc výzkumy a další nástroje, jak je zadat a na co si dát pozor - Jan Tuček, STEM/MARK

 • Shrnutí pravidel využití výzkumů (nezávislost, kvalita, přístup) a orientační ceny běžně využívaných nástrojů - Hana Huntová, SIMAR
 • Evaluace komunikačních aktivit v praxi MMR - Radek Kobza, ředitel Odboru publicity a evaluací fondů EU, MMR ČR
 • Panelová diskuse: principy práce s výzkumy a daty při přípravě, řízení a vyhodnocení komunikace


11:30    Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking


12:00    Jak pracovat s agenturou, jak pracovat s klientem

 • Zkušenosti z praxe z pohledu zadavatele aneb Na co si dát pozor v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a při spolupráci samotné – Petr Milas, SZIF ředitel Sekce ekonomické
 • Definice agenturních pozic, jak velký tým je dostatečný pro určité typy práce, proč kreativita a produkce dohromady, proč média zvlášť; jaký je rozdíl mezi strategickou a produkční kreativitou – Roman Heřman, člen Prezidia AKA, REMMARK
 • Jak řešit potřebu dlouhodobé spolupráce, jak ji zahrnout do poptávané ceny, jak a na co se dlouhodobá spolupráce hodí a co přináší za benefity – David Čermák, Momentum Czech Republic


13:00    Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking


13:20
    Nemonitorovaná média

 • Jak zahrnout do mediaplánu média bez dat, jak hodnotit jejich efektivitu, a jak se vyhnout diskriminaci – Ondřej Novák, ředitel Asociace mediálních agentur ASMEA


14:00
    Diskuse


14:30    Ukončení workshopu


Cena 2.800 Kč na účastníka (členové AKA a SIMAR 2.000 Kč). Pro účast je třeba se registrovat
zde, nejpozději do 7. 10. 2022 nebo do naplnění kapacity.

V případě dotazů, prosím, pište na e-mail: office@aka.cz.