Zprávy SIMAR > Unikátní školení: vyjednávání o hodnotě marketingové služby

Unikátní školení: vyjednávání o hodnotě marketingové služby

SIMAR připravil ve spolupráci se špičkovým školitelem a inspirativním řečníkem Davidem Meiklem unikátní vzdělávací program, školení s názvem Procurement Whispering. Strukturovaný program s prvky workshopu je zaměřený na hodnotu marketingových služeb a je určen pro střední a vrcholový management výzkumných agentur.

Meiklovy podnětné myšlenky jsou opřené o dlouholeté zkušenosti z vyjednávání s klienty a dobrou znalostí trojúhelníku agentura – marketing – nákupní oddělení ve svém školení zdůrazňuje, že v jádru úspěšného vyjednávání o hodnotě marketingové služby je dobra příprava a pochopení potřeb zadavatele.

David Meikle představuje marketingovou službu jako investici, nikoliv náklad. Zaměření na snižování ceny za takovou službu znamená pro klienta riziko, že s nízkou vyjednanou cenou získá také méně optimální úroveň služby. Meikle dodává: “Představa, že si mohu koupit kvalitní službu za nižší cenu, není obecně platná. Když klient žádá o snížení ceny, je třeba se zeptat, kterou část projektu mám ubrat.”

Meikle rozvíjí další podnětnou myšlenku: “I samotné nákupní oddělení je pro svou firmu službou a mělo by být zodpovědné nejen za dosažení finální sumy, ale i za vyjednání podmínek, které doručí projekt v potřebné kvalitě.” Je proto důležité uvědomit si hodnoty kvalitně provedeného výzkumného projektu.

Ve výzkumném oboru jsme si oblíbili známé přísloví – Můžete řídit jen to, co si dokážete změřit. Díky školení Davida Meikla budeme lépe vybaveni vysvětlit klientům výzkumných projektů, že s levným řešením je pro klienty přichází i riziko -  To, co změříte špatně, budete take špatně řídit.

Kapacita školení se během týdne naplnila na maximum, školení probíhá v posledních dvou lednových týdnech.