Zprávy SIMAR > STEM členem SIMAR

STEM členem SIMAR

K 1. září 2022 do SIMAR vstupuje Ústav empirických výzkumů STEM. Po vstupu ResSOLUTION Group a Evropského národního panelu počátkem roku tak rozšiřujeme řady celkově na 13 členů.


„Jsme rádi, že se rozšiřují řady odborníků, kteří díky svým znalostem sociálního a spotřebitelského chování podporují rozhodování v organizacích a společnosti,“ říká předseda SIMAR Ondřej Veis.

Vítám, že lidé ze STEM přispějí do našeho společného úsilí budovat oborový prostor pro výměnu, sdílení zkušeností a reflexi profese a jejího vývoje,“ dodává Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR.

Martin Buchtík, ředitel STEM, k tomu uvádí: "V Ústavu empirických výzkumů STEM jsme se rozhodli vstoupit do Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Toto rozhodnutí neznačí žádnou změnu v naší výzkumné praxi. STEM dlouhodobě usiluje o vysokou metodologickou kvalitu výzkumu i dodržování oborových etických zásad. STEM nicméně nemá vlastní tazatelskou síť ani panel respondentů a data si dlouhodobě necháváme sbírat dodavatelsky od členských organizací SIMAR. Tím vždy byla zaručena vysoká kvalita dat, která v našich výzkumech využíváme.

Naším vstupem do SIMAR tak chceme především podpořit význam společné kultivace výzkumu veřejného mínění a důrazu na stálé zvyšování kvality v době, kdy celý obor čelí řadě výzev. Mezi ty patří například dlouhodobě klesající míra návratnosti dotazníků prakticky ve všech typech výzkumu a s tím související narůstající význam různých alternativních metod výzkumu, kterými může být standardní výzkum veřejného mínění obohacen. Mezi výzvy oboru patří bohužel také fungování subjektů, které oborové standardy kvality zásadním způsobem porušují a jejichž existence podtrhuje význam oborové samoregulace.

Náš vstup do SIMAR je vstupem mezi známé tváře. S členskými organizacemi a jejich zástupci se dobře známe a dlouhodobě s nimi spolupracujeme. Těšíme se na pokračování a prohloubení této spolupráce, přičemž v rámci platformy SIMAR se chceme věnovat především tématům kvality dotazování (správné formulace otázek) a interpretace výsledků, což jsou naše letité domény."


O STEM

Ústav empirických výzkumů STEM byl založen proto, aby veřejná politika v ČR vycházela z dat, faktů a skutečných postojů české společnosti. Tedy nikoliv z mýtů či momentálních rozmarů. Věříme, že demokratický stát potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní zpětnou vazbu od občanů, odborníků a médií. Dlouhodobě se věnujeme tématům kvality života, vztahu obyvatel ČR k Evropě, EU, NATO a světu, tématům síly občanské společnosti včetně otázek dárcovství a také obecně tématům kvality demokracie, fungování institucí, ale i dezinformací a fragmentace společnosti.