Zprávy SIMAR > Stanovisko SIMAR k slovenské restriktivní legislativě na publikaci předvolebních výzkumů

Stanovisko SIMAR k slovenské restriktivní legislativě na publikaci předvolebních výzkumů

Ve shodě s ESOMAR a SAVA SIMAR odmítá slovenskou legislativu, která prodlužuje moratorium na publikování výzkumů veřejného mínění na 50 dní. Takové omezení práva na informace je zbytečné, pokud v oboru existují funkční seberegulační mechanismy.

Poslanci Národní rady Slovenské republiky v říjnu 2019 schválili legislativu, která prodlužuje moratorium na předvolební výzkumy ze 14 na 50 dní. Prezidentka Zuzana Čaputová 6. listopadu prohlásila, že novelu předmětného zákona nepodepíše, protože je v rozporu s několika právy garantovanými Ústavou, například právem shromažďovacím, právem na informace a šíření informací, a oznámila, že požádá Ústavní soud o pozastavení účinnosti této legislativy.

Znepokojení vyjádřila i slovenská oborová asociace výzkumných organizací SAVA, která zdůraznila, že občan má právo na informace o aktuálním názorovém a politickém rozložení voličů a prodloužení moratoria občanům toto právo odepírá. SAVA také konstatuje, že se tím Slovensko ocitá mimo normy běžné ve světě, kde i moratorium 14 dní je spíše neobvyklé, a uvádí délku moratoria ve vybraných zemích: Česká republika (3 dny), Maďarsko a Portugalsko (2 dny), Polsko a Slovinsko (1 den), Německo, Velká Británie a Švédsko (0 dní), Rusko (6 dní), Itálie (14 dní). Slovensko se tak zařadí po bok pouhých dvou zemí, které mají ještě delší embargo – Kamerun (90 dní) a Tunisko (150 dní), nikdo jiný tak dlouhé embargo nemá.

Mezinárodní výzkumná asociace ESOMAR a WAPOR vydala se SAVA společné stanovisko, ve kterém konstatuje, že seberegulace výzkumného oboru je dostatečnou zárukou profesionálních standardů při realizaci výzkumných šetření. Pravidla realizace výzkumů veřejného mínění zaručují jejich nezávislost. Výzkum veřejného mínění je nezbytnou součástí fungujícího demokratického dialogu ve společnosti. Finn Raben, výkonný ředitel ESOMAR, říká: „Omezování svobody publikovat výzkumy veřejného mínění je v prudkém rozporu s článkem 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Bylo mnohokrát dokázáno, že kvalitně provedené výzkumy veřejného mínění neutrálně odrážejí situaci ve společnosti.“ Celé vyjádření najdete zde.

Realizátoři výzkumných šetření si uvědomují svou zodpovědnost při realizaci a publikaci výstupů. Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR v České republice dlouhodobě prosazuje seberegulační mechanismy, které činí výzkumy veřejného mínění transparentními. Nejdůležitějším závazkem pro členské a spolupracující agentury je publikace pasportu výzkumů veřejného mínění, který byl podpořen Syndikátem novinářů. SIMAR také vytvořil standardy kvality pro jednotlivé výzkumné metody. Tyto standardy má povinnost dodržovat každá členská výzkumná agentura a SIMAR jejich dodržování pravidelně kontroluje.