Zprávy SIMAR > Národní kolo soutěže Research Got Talent zná své vítěze

Národní kolo soutěže Research Got Talent zná své vítěze

Národní kolo soutěže mladých výzkumníků Research Got Talent má své vítěze: vyhrál tým NMS Sensemakers GEN K – Kristýna Karešová a Vít Pavliš.

30. srpna v odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení národního kola soutěže RGT2023. Účastníci se setkali s porotou a dalšími podporovateli soutěže v prostorách AKC SOÚ AV ČR. 

Týmy výzkumníku do 35 let z agentur NMS Market Research, SC&C a STEM/MARK soutěžily s výzkumným projektem realizovaným pro neziskovou organizaci. Porota pracovala ve složení: Michal Ševera (předseda SIMAR, Talk Online Panel), Jiří Vinopal (FF UK), Tomáš David, (prezident České marketingové společnosti), Radana Čechová (šéfredaktorka Marketing & Media) a předseda poroty Jakub Švehla (Eurowag, vítěz národního kola RGT 2021).

Foto: Vítězný tým Sensemakers Gen K ve složení Vít Pavliš a Kristýna Karešová.

„Porota ocenila vysokou úroveň a pečlivost, kterou soutěžící věnovali svým projektům.“, říká Jakub Švehla, předseda poroty.

Hodnocení probíhalo dvoukolově. V prvním kole porotci udělovali body v pěti kritériích, jako je práce se zadáním, provedení výzkumu, talent, dopad a poučení z projektu. Druhé kolo zahrnovalo zdůvodnění hodnocení porotců, následované určením pořadí a výběrem vítězů.

Soutěžní přihlášky ukázaly velký zájem týmů o dané téma a zadání od neziskové organizace. Porota ocenila hlavně ty týmy, které jasně vysvětlily svůj přístup k zadání a přínos výzkumného týmu pro projektový design. Oceněny byly též inovativní metody sběru dat a zajištění reprezentativního vzorku. Důležitým faktorem hodnocení byl i dopad projektu na společenskou diskusi a rozhodování, a to zejména v případech, kdy výsledky měly potenciál ovlivnit změny v dané oblasti. Porota zvýšeně ocenila projekty, které dokázaly začlenit své zjištění do širšího kontextu a prokázaly schopnost sebereflexe a dalšího zlepšování.

V ČR soutěž organizuje SIMAR. Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, popřála vítězům hodně úspěchů v mezinárodní části soutěže: „Vítěz národního kola postoupí do mezinárodního kola organizovaného ESOMAR. Soutěž je také podporovaná ESOMAR nadací zaměřenou na oblast charitativních a neziskových organizací při řešení významných společenských problémů."