Zprávy SIMAR > SIMAR získal autorizaci Hospodářské komory ČR

SIMAR získal autorizaci Hospodářské komory ČR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získalo od Hospodářské komory České republiky autorizaci.

Autorizaci živnostenských společenstev na základě žádosti, kterou posuzuje autorizační komise a schvaluje prezident Hospodářské komory. Mezi podmínky autorizace je odborný přínos v daném oboru, tvorba standardů a metodik, podpora vzdělávání, výměny informací a vzdělávání v oboru, členství v mezinárodních organizacích, naplnění etického kodexu atp.

Podrobnější informace o autorizovaných společenstvech jsou k dispozici na stránkách Hospodářské komory.