Zprávy SIMAR > SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění a datové analytiky.

Jubilejní logo "SIMAR - 30 let" vyzdvihuje minulé úspěchy a s optimismem a odhodláním se dívá do společné budoucnosti plné insightů, inovací a pozitivního impaktu.

Děkujeme vám za vaši podporu, která nám všem umožnila dosáhnout tohoto významného jubilea. 

Pro rok 2024 připravujeme:

  • Kampaň PRO VÝZKUM: Při navrhování výzkumného projektu dbáme na pohodu respondentů, neboť to je klíčový faktor pro získání kvalitních dat pro následné rozhodování. V přípravované komunikační kampani se zaměříme na tipy pro dotazování a motivaci respondentů odpovídat ve výzkumech. 

  • Přínos výzkumu pro ekonomiku a společnost: Výzkumná šetření pomáhají podnikatelům a státní správě dobře porozumět trendům, postojům a potřebám lidí a uzpůsobit tak služby a produkty. Díky výzkumu tak roste ekonomika, vznikají nová pracovní místa a lidé se mají dobře. Připravujeme konferenci a další aktivity, na kterých ukážeme příklady projektů, které skutečně ovlivnily firmy, ekonomiku a společnost.

  • Podzimní setkání: Na podzim se těšíme na společné oslavy třicetiletého jubilea. Spolu s našimi klienty a širokou odbornou veřejností si připomeneme dosavadní úspěchy a s optimismem se budeme dívat, co přinese budoucnost. 

Přejeme vám úspěšný a šťastný nový rok!