Zprávy SIMAR > SIMAR se stal členem České sociologické společnosti

SIMAR se stal členem České sociologické společnosti

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR bylo přijato za kolektivního člena České sociologické společnosti.

Užší propojení a spolupráce s akademickou sférou napomůže odborné diskusi například o metodkách výzkumu či aplikaci a popularizaci výsledků výzkumů mezi odbornou i laickou veřejností.

Výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová byla rovněž hostem Badatelského odpoledne MUNI FSS, které se konalo 7. dubna 2021. Diskuse nad tématem standardů kvality s akademickou sférou byla velmi živá.

Odkaz na záznam na YouTube je zde