Zprávy SIMAR > SIMAR připravuje nové standardy kvality

SIMAR připravuje nové standardy kvality

Odborníci z členských agentur SIMAR v rámci činnosti expertní skupiny zpracovávají nové standardy kvality výzkumu pro jednotlivé výzkumné metody.

Standardy kvality ve výzkumu trhu a veřejného mínění nastavují minimální doporučení výzkumným agenturám působícím v České republice. Dokládají tak snahu členských agentur SIMAR kultivovat metody a postupy, kterými se na výzkumném trhu sbírají data. 

Standardy jsou jedním z důležitých nástrojů, který blíže objasní uživatelům výzkumu, jaké kroky jsou nezbytné k získávání kvalitních informací a dat. Pouze agentury sdružené v SIMAR podstupují pravidelné kontroly kvality výzkumu, které ověřují dodržování standardů a procesů při sběru dat. 

Přehled v současné době platných standardů naleznete zde.

Důvodem revize stávajících standardů je jednak nová legislativa v oblasti ochrany osobních údajů, ale také rozvoj nových technologií, které přinášejí nové inovativní metody sběru dat a možnosti kontroly jejich kvality.

 

Revidované standardy budou přiraveny během jara letošního roku. Spoluúčast na jejich komentování přislíbili také zástupci zadavatelů výzkumných projektů: Jan Krejčí (O2 Czech Republic a.s.) a Tomáš Motl (Air Bank a.s.).

V návaznosti na upravené standardy SIMAR uspořádá seminář na téma "Jak kupovat dobrý výzkum".