Zprávy SIMAR > Osobní dotazování bezpečně pokračuje i na podzim

Osobní dotazování bezpečně pokračuje i na podzim

Agentury sdružené v SIMAR si stanovily pravidla bezpečného a šetrného dotazování (CAPI).

Od června se po pauze způsobené opatřeními proti šíření koronaviru postupně rozbíhalo osobní dotazování. Tazatelé byli proškoleni, jak realizovat výzkum ve zpřísněných hygienických podmínkách. Výzkumné agentury úspěšně obnovily práci svých tazatelských sítí, dotazování běží naplno.

27. srpna 2020 proběhla online konference vedoucích pracovníků terénních oddělení členských agentur, na které si účastníci vyměňovali zkušenosti a užitečné tipy na zajištění kvalitní a bezpečné práce v terénu i v této době. Agentury také provádějí nábor a školení nových tazatelů. V případě zájmu o práci tazatele navštivte sekci Zaměstnání.

Pravidla bezpečného dotazování:

  • Tazatelé i respondenti používají roušky či respirátory
  • Tazatel po každém rozhovoru provádí dezinfekci rukou a pracovních prostředků
  • Tazatel i respondent udržují maximální možný odstup
  • Tazatelé jsou proškoleni o pravidlech bezpečného dotazování a jejich dodržování stvrzují podpisem
  • Je doporučeno pořizovat nahrávku informování respondenta tazatelem o zachování těchto pravidel
  • Je-li to možné, je doporučeno dotazovat venku a nedotazovat v oblastech se zhoršenou epidemiologickou situací a zvýšeným rizikem nákazy (viz semafor).

V případě dalšího zhoršování epidemiologické situace budou pravidla upravena.

Více o osobním dotazování a práci tazatele naleznete v prohlášení z května 2020.


11. září 2020