Zprávy SIMAR > Odborníci z Česka a Slovenska si vyměňují zkušenosti s výzkumem veřejného mínění

Odborníci z Česka a Slovenska si vyměňují zkušenosti s výzkumem veřejného mínění

Včera proběhl první online summit českých a slovenských odborníků zabývající se výzkumem veřejného mínění. Spolupořadateli bylo české Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR a slovenské oborové sdružení SAVA.

Proběhla živá debata a výměna zkušeností

Tématem setkání byla výměna zkušeností, více než 20 odborníků z obou zemí ocenilo možnost se setkat na takto široké unikátní platformě. V diskusi se objevila zajímavá témata, například Matouš Pilnáček z CVVM vysvětloval, jak si lidé pamatují svou minulou volbu a co to znamená na případné vážení vzorku. Široce jsme rozebírali výhody a specifické aspekty jednotlivých módů sběru dat, tedy online, telefonické a osobní dotazování. Mimo jiné například Pavel Ranocha z agentury Kantar CZ vysvětlil, že tým průběžně provádí analýzy sebraných dat a porovnávají se data sebraná v průběhu voleb s reálným voličským chováním. Martin Slosiarik z agentury Focus a Václav Hřích z AKO diskutovali různé aspekty prezentace výzkumů ve veřejném prostoru. Václav Hřích také připomněl, že někteří voliči svá rozhodnutí činí velmi blízko k datu konání voleb. Účastníci vnímají jako důležité sdělení, že výzkum zachytí vůli voličů v daný okamžik, nelze však podle dotazování v určitém čase předpovídat budoucí volební chování. Všechny agentury realizující tyto výzkumy aktivně vysvětlují uživatelům těchto výzkumů, tedy médiím a veřejnosti, že ve výzkumech lze zachytit trend, který slouží k další demokratické debatě ve společnosti.

Klíčová je transparentnost

Odborníci shodně zdůrazňovali, že transparentnost veřejně publikovaných výzkumů a jejich veřejná obhajoba je pro obor klíčová. Agentury vždy publikují základní parametry realizovaného výzkumu, tedy povahu výstupu, jméno agentury, která výzkum realizovala, případně jejího zadavatele, období sběru dat, metodiku a velikost vzorku a v online podobě i další podrobnosti realizovaného výzkumu, v ČR známý jako pasport VVM.

Připomínáme společenský přínos výzkumu veřejného mínění

Hana Huntová připomněla, že výzkumy veřejného mínění jsou důležitou součásti rozvinuté demokratické společnosti, protože pomáhají občanům v orientaci v předvolební nabídce. Informace jsou získávány objektivním způsobem založeným na vědeckých postupech a poskytují ucelený obrázek o stavu preferencí v celé společnosti. Pokud by nezávislé výzkumy neexistovaly, byl by tu prostor pro různé síly prosadit svou interpretaci skutečnosti a ovlivnit tak chování voličů.

Účastníci uvítali příležitost se navzájem blíže poznat a vyměnit si zkušenosti a vyjádřili ochotu se setkávat i v budoucnosti.


Kontakt pro média: