Zprávy SIMAR > Obrat výzkumného trhu: další rok růstu

Obrat výzkumného trhu: další rok růstu

Obrat výzkumu trhu a veřejného mínění v roce 2016 zaznamenal růst obratu o 7 % na 2 645 mil Kč. Růst hlásily hlavně největší agentury na trhu, top 5 vyrostlo o 9 %.

V každoročním šetření  jsme oslovili více než 45 subjektů, které mají výzkum trhu jako svou hlavní činnost. Odpovědělo 19 firem, včetně všech členských agentur SIMAR, jejichž obrat se na celkovém trhu v roce 2016 podílel 59 %. Odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z Obchodního rejstříku, informací o obratu dalších agentur z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu. Více o metodologii viz Metodická poznámka na str. 3.

Pořadí jednotlivých agentur podle obratu v roce 2016

Top 5 agentur žebříčku jsou velké mezinárodní sítě, které tvoří 62 % trhu. Většina z těchto agentur poposkočila v porovnání s loňským rokem o 20 milionů výše. Žebříček vede v loňském roce konsolidovaná skupina Kantar Insight s agenturami Kantar Millward Brown a Kantar TNS CZ, na druhé příčce je agentura Ipsos,  třetí AC Nielsen. Ve skupině mezinárodních agentur se přiblížila hranici 300 milionů obratu na čtvrté příčce i agentura GfK Czech.

Využití nových metod

V letošní roce jsme se také inspirovali mezinárodním projektem GRIT Report, který už bezmála desetiletí zkoumá proměny v „insight industry“, tedy v  oboru, který napomáhá rozhodování a přináší hlubší pochopení spotřebitelů a trhu. GRIT report je založený na čtvrtletním online šetření mezi zadavateli a výzkumníky z celého světa. V naší lokální anketě mezi agenturami a zadavateli jsme zjišťovali zájem o nové přístupy k poznávání zákazníků a trhu.

Bylo zjištěno, že České republice je mezi agenturami a zadavateli největší zájem o analýzu sociálních médií (80 %), mobilní průzkumy (76 %), big data analytiku (67 %), oční kameru (64 %), online komunity a textovou analýzu (po 62 %). V mezinárodním GRIT je top pět nových metod podobných, do popředí se však více dostává mobilní průzkum a také metodiky spojené s mobilem – microsurveys a kvalitativní průzkum mobilem.

Porovnali jsme také zájem mezi zadavateli a agenturami v ČR. Upozorňujeme na skromný vzorek respondentů mezi zadavateli (25), i tak je však zajímavé vidět, že zájem o větší využití mobilů (mobile kvalita, etnografie, microsurveys a webcam interviews) je zatím spíše mezi agenturami.

Metodická poznámka

Sběr dat a výpočet obratu je shodný s metodikou mezinárodního výzkumného sdružení ESOMAR, se kterým Sdružení SIMAR úzce spolupracuje. Do obratu se započítává primární i sekundární výzkum trhu, tedy nová a původní data sebraná přímo od zdroje s účelem zjistit odpovědi na výzkumné otázky i zjištění realizovaná využitím nedeklarativních metod. Obrat zahrnuje práci výzkumných subjektů určenou pro lokální i mezinárodní zadavatele.  Do výzkumu se tak například zahrnuje retail audit, mediální výzkumy, spotřebitelské panely, testování nových výrobků či komunikace, mystery shopping, související konzultační služby, datová analytika a výzkumy veřejného mínění. Reporting trhu v ČR v souladu s metodikou ESOMAR nezahrnuje nekomerční výzkumy, jako jsou např. výzkumy realizované na vysokých školách, v neziskovém sektoru, popř. realizované přímo institucemi vlastněnými státem. Obrat také nezahrnuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou například reklamní služby, poradenství v oblasti managementu a marketingu.

Kontakt pro média: Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, hana.huntova@simar.cz, 602 353 874.

TZ_Obrat výzkumu trhu 2016.pdf