Zprávy SIMAR > Obrat výzkumného trhu 2018

Obrat výzkumného trhu 2018

V roce 2018 se obrat trhu ustálil na dalším tříprocentním navýšení. Velikost trhu tak podle odhadu SIMAR činí 2 816 mil. Kč (viz Tabulka 1).

Členské agentury SIMAR tvoří 60% trhu. 

V pětici největších agentur podle obratu v roce 2018 nadále zůstávají mezinárodní agentury v nezměněném pořadí. 

Ve výroční zprávě také najdete analýzu popularity výzkumných metod a přístupů a výsledky zjišťování spokojenosti s realizací a uplatněním výsledků výzkumných projektů. 

Výroční zpráva je také obohacena o inspirativní vzkazy talentů v oboru - Future Leaders - kteří se v únoru 2019 společně diskutovali oborové výzvy a příležitosti. 

Podrobnější informace naleznete ve Výroční zprávě o stavu výzkumného trhu 2018.
Výroční zpráva o stavu výzkumného trhu za rok 2018