Zprávy SIMAR > Oborové fórum: seberegulační přístup ke zkoumání problematiky veřejně publikovaných výzkumů

Oborové fórum: seberegulační přístup ke zkoumání problematiky veřejně publikovaných výzkumů

SIMAR zorganizoval 14. dubna 2021 setkání s diskusí o oborové regulaci pro konstrukci dotazníku (či obecněji dotazovacího nástroje). Impulsem k diskusi byly rozporuplné reakce části veřejnosti na výzkum agentury STEM/MARK, která realizovala výzkum "Půjčky, dluhy a jejich odpuštění" pro Českou asociaci věřitelů.

SIMAR požádal odborníka o vyjádření k dotazovacímu nástroji předmětného výzkumu. Se závěry byli zástupci agentury seznámení a mohli s k němu vyjádřit, stejně jako ostatní přizvaní odborníci. Přítomní odborníci se shodli, že zkoumání tohoto tématu má svá metodická úskalí a zasloužilo by si odbornou pozornost, která však přesahuje téma setkání. U předmětného výzkumu se probíralo především nevhodné rámování otázek a také doplňkové informace ve formulaci některých otázek (například nevhodná formulace otázky týkající se podmínek oddlužení).

Zástupci agentury STEM/MARK obdrželi podrobnosti vyjádření písemně a byli vyzváni ke krokům, které povedou k systematické nápravě. Účastníci setkání se shodli, že SIMAR poskytl prostor pro diskusi a z postupu je zřejmé, že samoregulace oboru je funkční a hledají se systematické způsoby nápravy.    

V další části setkání, již bez zástupců STEM/MARK, účastníci navrhovali zpřesnění regulačních mechanismů a pravidla pro komunikaci veřejně publikovaných výzkumů, kde musí být vhodně ošetřena zodpovědnost realizátora a zadavatele. Text návrhů bude předložen účastníkům setkání v písemné podobě, po rozpravě schválen valnou hromadou SIMAR a publikován v rámci doporučení SIMAR.