Zprávy SIMAR > Výroční zpráva SIMAR za rok 2023

Výroční zpráva SIMAR za rok 2023

Výroční zpráva SIMAR: Přehled o odvětví

Výroční zpráva SIMAR: Přehled o odvětví

V rámci konference SIMAR v PSP ČR byla uvedena tištěná a elektronická Výroční zpráva SIMAR 2023, která přináší podstatné informace o trendech v oboru, údaje o obratu a podtrhuje trvalý závazek členských agentur podporovat kvalitu výzkumných projektů a stimulovat prostředí, které používá výstupy výzkumů pro lepší rozhodování ve společnosti i v ekonomice. Ročenka je dostupná zde.  

Třetí rok v řadě se oboru podařilo udržet si skokový nárůst (17 %) obratu z roku 2021. V roce 2023 jsme zaznamenali další vzestup, obrat se navýšil o 5,3 %. Velikost výzkumného trhu v České republice tak odhadujeme na 3,820 miliard Kč. Nedávný průzkum mezi řediteli agentur odhalil optimistický výhled, přičemž 53 % z nich očekává další růst v roce 2024.

Žebříček výzkumných agentur v České republice na prvních pěti místech znovu obsadily mezinárodní agentury, jejichž podíl tvoří více než 63 % celkového obratu českého trhu. Na první pozici vystřídala agentura NielsenIQ dlouhodobého leadera trhu Ipsos, třetí pozici drží Kantar CZ. Specializované lokální agentury nabraly dech, došlo k plnému znovuobnovení některých oblastí výzkumu, například mystery shoppingu a kvalitativního výzkumu spojeného s konzultací.

V rámci oslav 30. výročí SIMAR upozorňuje na výběr případových studií s příklady projektů, které mají jednoznačně významně pozitivní dopad na společnost a ekonomiku. Tyto projekty podtrhují zásadní roli, kterou výzkum hraje při prosazování pozitivních změn a podpoře inovací, od formování chování spotřebitelů až po informování o politických rozhodnutích.

Ročenka dále obsahuje shrnutí úspěchů v oboru za uplynulý rok a zdůrazňuje úsilí sdružení o podporu excelence v oboru. Profesionalitu podporujeme oborovými standardy, vzdělávacími programy a mimo jiné i iniciativou PRO VÝZKUM, která výrazně přispívá důvěryhodnosti výzkumu a ochotě respondentů odpovídat ve výzkumných šetřeních.


Výhled do budoucna:

V době, kdy si SIMAR připomíná tři desetiletí podpory kvalitního výzkumu, zůstává organizace pevně odhodlána prosazovat inovace, podporovat spolupráci a dosahovat hmatatelných výsledků, které jsou prospěšné jak pro zúčastněné strany v oboru, tak pro celou společnost. S obnoveným smyslem pro cíl a optimismem vypadá budoucnost výzkumu trhu v České republice jasněji než kdykoli předtím.

Konference SIMAR 30 je také součástí oslav Mezinárodního dne výzkumu trhu a veřejného mínění, který podporuje spolupracující mezinárodní asociace ESOMAR. Přehled akcí partnerských asociací po celém světě je dostupný zde

„S našimi členy a širší komunitou se o naši nejnovější ročenku podělíme na dnešní oslavě Mezinárodního dne výzkumu trhu,“ říká Michal Ševera, předseda SIMAR. " I letos jsem hrdý na výsledky našeho oboru, které se dozvíte při listování ročenkou. Další růst tržeb je jednoznačně výsledkem tvrdé a poctivé práce kolegů v jednotlivých agenturách. Opět dokazujeme, že poskytujeme naším klientům neustále lepší a sofistikovanější produkty a služby, které přináší užitek jejich businessu. " dodává místopředseda SIMAR Ondřej Veis.