Zprávy SIMAR > Pozvánka na konferenci Předvolební výzkumy 2021

Pozvánka na konferenci Předvolební výzkumy 2021

Srdečně Vás zveme na konferenci reflektující výzkumy realizované v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021.

Středa 1. června 2022 od 9 do 14 hodin.

Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, konferenční sál č. 206

Konference se bude věnovat posledním volbám do Poslanecké sněmovny a souvisejícím výzkumům z různých úhlů pohledu. Budou reflektovány metody sběru dat, alternativní odhady výsledků voleb, ale i volební účast nebo témata voleb.

Konference se koná za účasti zahraničních hostů, kteří přednesou zkušenosti s volebními průzkumy a alternativními odhady z posledních voleb ve Francii a Německu. Zazní také slovenská zkušenost s pokusem zavést dlouhé moratorium na vydávání volebních průzkumů.

Poslední část konference bude věnována diskusnímu panelu.

Konferenci moderuje Dominika Perlínová (Aktuálně.cz).

Účast na konferenci je bez poplatku, je ovšem nutná registrace. Na konferenci se, prosím, registrujte prostřednictvím formuláře nebo emailem na adrese simar@simar.cz do 27. května 2022.

Program

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 10:30 BLOK 1: METODY SBĚRU DAT

 • Volební chování a online výzkum. Jak vyzrát na nedigitální populaci? Michal Kormaňák (Ipsos)
 • Kontrolní mechanismy sběru dat v CATI. Michal Ševera (Data Collect)
 • Odhad výsledků voleb z nereprezentativních dat: Víceúrovňová regrese s post-stratifikací.
  Jaromír Mazák, Aleš Vomáčka, Matouš Pilnáček (SOÚ AV ČR)
 • Alternativní přístup k výběrovým mechanismům: mohou sociální sítě nahradit tazatelské sítě?
  Mikuláš Hanes (NMS Market Research SR)
 • Potřeby voličů před volbami do PS PČR 2021. Lukáš Tóth (Behavio)


10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 11:30 BLOK 2: DOPOČTY A ODHADY

 • Témata voleb do PS PČR 2021 pohledem veřejnosti. Matouš Pilnáček, Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)
 • Volební predikce STEM/MARK a STEM a volební výsledek ve skupinách obcí podle ukazatelů
  kvality života v obci. Sarah Komasová, Martin Kratochvíl (STEM)
 • Povolební výzkum a analýza po volbách do PS PČR 2021. Jan Tuček, Jan Burianec (STEM/MARK)
 • Komu pomohla vyšší účast u voleb do PS PČR 2021. Pavel Ranocha (Kantar)


11:30 – 11:45 Přestávka na kávu


11:45 – 12:30 BLOK 3: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Nedávné francouzské a německé volby (prezentace bude online a v angličtině, bez překladu)

 • Comparison of exit polls (Germany) and estimation methods (France) to provide results of elections at the closure of polling stations. Nicolas Bécuwe - Senior Manager Political Polls (Kantar Public Brusells)
 • Innovation in French polling with the analysis of electoral potentials for different candidates and the use of intuitive associations. Emmanuel Rivière – Head of Political Advisory (Kantar Public Paris)

Nicolas Bécuwe is a Senior Director at Kantar Public. He has over 15 years of experience in designing and managing political research in Europe. He was the project director for the research on European elections 2019 and 2014  (pre and post elections survey) for the European Parliament. He has also large experience in working with pan European political parties in Brussels and already presented findings and recommendations of research work to MEPs. He is also specialised in evaluating communication campaigns and public policies.


Emmanuel Rivière
- Director of International Polling, Kantar Public, Chair, Centre Kantar sur le Futur de l'Europe. An expert in polling, political consultancy and communication, Emmanuel is a guest lecturer at the prestigious Sorbonne and Sciences Po universities and is a well-known and frequent commentator in the French and international media. He is regularly invited to present results of Eurobarometer surveys at public events involving Members of the European Parliament.

 

12:30 – 13:00 Neformální oběd


13:00 – 13:30 BLOK 4: LIMITY A REGULACE

 • Slovenský příběh o moratoriu a jak ho obešli „50 dní do volieb – ako sa výskumnícky trh v SR vzoprel snahe o umlčanie pred voľbami“. Václav Hřích (AKO, SAVA)
 • Přehled limitů ve světě, ESOMAR a WAPOR. Hana Huntová (SIMAR), Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)


13:30 – 14:00 DISKUSNÍ PANEL: SHRNUTÍ KONFERENCE, VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ A PREZIDENTSKÉ VOLBY

V panelu prezentující shrnou probíraná témata, pak se budeme věnovat nadcházejícím prezidentským volbám.

Program konference předvolebních výzkumů