Zprávy SIMAR > Konference Předvolební výzkumy 2021

Konference Předvolební výzkumy 2021

Srdečně Vás zveme na konferenci reflektující výzkumy realizované v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021.

Kdy: ve středu 1. června 2022 od 9 do 14 hodin.

Kde: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, konferenční sál č. 206


Konference se bude věnovat posledním volbám do Poslanecké sněmovny a souvisejícím výzkumům z různých úhlů pohledu. Budou reflektovány metody sběru dat, alternativní odhady výsledků voleb, ale i volební účast nebo témata voleb.

Konference se koná za účasti zahraničních hostů, kteří přednesou zkušenosti s volebními průzkumy a alternativními odhady z posledních voleb ve Francii a Německu. Zazní také slovenská zkušenost s pokusem zavést dlouhé moratorium na vydávání volebních průzkumů.

Poslední část konference bude věnována diskusnímu panelu.

Konferenci moderuje Barbora Chaloupková (Respekt).

Účast na konferenci je bez poplatku, je ovšem nutná registrace. Na konferenci se, prosím, registrujte prostřednictvím formuláře nebo emailem na adrese simar@simar.cz do 27. května 2022.

Program

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 10:30 BLOK 1: METODY SBĚRU DAT

 • Volební chování a online výzkum. Jak vyzrát na nedigitální populaci? Michal Kormaňák (Ipsos)
 • Kontrolní mechanismy sběru dat v CATI. Michal Ševera (Data Collect)
 • Odhad výsledků voleb z nereprezentativních dat: Víceúrovňová regrese s post-stratifikací.
  Jaromír Mazák, Aleš Vomáčka, Matouš Pilnáček (SOÚ AV ČR)
 • Alternativní přístup k výběrovým mechanismům: mohou sociální sítě nahradit tazatelské sítě?
  Mikuláš Hanes (NMS Market Research SR)
 • Potřeby voličů před volbami do PS PČR 2021. Lukáš Tóth (Behavio)


10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 11:30 BLOK 2: DOPOČTY A ODHADY

 • Témata voleb do PS PČR 2021 pohledem veřejnosti. Matouš Pilnáček, Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)
 • Volební predikce STEM/MARK a STEM a volební výsledek ve skupinách obcí podle ukazatelů
  kvality života v obci. Sarah Komasová, Martin Kratochvíl (STEM)
 • Povolební výzkum a analýza po volbách do PS PČR 2021. Jan Tuček, Jan Burianec (STEM/MARK)
 • Komu pomohla vyšší účast u voleb do PS PČR 2021. Pavel Ranocha (Kantar)


11:30 – 11:45 Přestávka na kávu


11:45 – 12:30 BLOK 3: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Nedávné francouzské a německé volby (prezentace bude online a v angličtině, bez překladu)

 • Comparison of exit polls (Germany) and estimation methods (France) to provide results of elections at the closure of polling stations. Nicolas Bécuwe - Senior Manager Political Polls (Kantar Public Brusells)
 • Innovation in French polling with the analysis of electoral potentials for different candidates and the use of intuitive associations. Emmanuel Rivière – Head of Political Advisory (Kantar Public Paris)


12:30 – 13:00 Neformální oběd


13:00 – 13:30 BLOK 4: LIMITY A REGULACE

 • Slovenský příběh o moratoriu a jak ho obešli „50 dní do volieb – ako sa výskumnícky trh v SR vzoprel snahe o umlčanie pred voľbami“. Václav Hřích (AKO, SAVA)
 • Přehled limitů ve světě, ESOMAR a WAPOR. Hana Huntová (SIMAR), Paulína Tabery (CVVM SOÚ AV ČR)


13:30 – 14:00 DISKUSNÍ PANEL: SHRNUTÍ KONFERENCE, VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ A PREZIDENTSKÉ VOLBY

V panelu prezentující shrnou probíraná témata, pak se budeme věnovat nadcházejícím prezidentským volbám. 

Program konference Předvolební výzkumy 2021