Zprávy SIMAR > Když se historie stane historií: Výzkumnická fiála na YouTube

Když se historie stane historií: Výzkumnická fiála na YouTube

V loňském roce jsme se ohlíželi za posledním pětadvacetiletím českého výzkumu trhu. Na společenském večeru v Českém muzeu hudby jsme měli příležitost zamyslet se nad tím, co bylo.

Součástí programu společenského večera bylo i premiérové promítání dokumentu Výzkumnická fiála.
 
Zhlédnutím 35-minutového záznamu si připomenete nejen minulost, ale napoví Vám něco i o budoucnosti. V dokumentu je patrné, jak historii formovaly silné osobnosti oboru a jak kvalitě a rozmanitosti výzkumné disciplíny přispěly požadavky zadavatelů. Výzkum také vždy stál na vědeckých základech a na dlouhodobě budovaných místních i mezinárodních zkušenostech.

Jak bude vypadat dokument o rozvoji dalších dekád, ukáže čas. Obor prochází velkými změnami. Možnosti, jak tvořivý výzkum nejvyšší kvality může podpořit ty, kteří potřebují rozhodovat, se dynamicky rozšiřují. Výzkumníci, kteří na trhu uspějí, jsou zvědaví, poctiví, zaťatí, zajímají se o nové přístupy, technologie a metody. Možná někdy k úspěchu dopomůže i pouhá náhoda. Ale ta, jak je o ní známo, přeje tvořivým a připraveným.
 
Přejeme Vám, ať se Vám Vaše výzkumnická - i jiná - činnost daří a těšíme se na další spolupráci.
 
S přátelským pozdravem

 
Hana Huntová
výkonná ředitelka SIMAR