Zprávy SIMAR > Jak číst a správně interpretovat předvolební výzkumy

Jak číst a správně interpretovat předvolební výzkumy

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) pořádá ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR seminář nazvaný Jak číst a správně interpretovat předvolební výzkumy.

Akce se uskuteční v pátek 30. září 2016 od 10 hod. v Presscentru Syndikátu novinářů.

Předvolební výzkumy představují jednu z nejviditelnějších oblastí výzkumu trhu a veřejného mínění vůbec. Veřejná diskuse o výstupech šetření se mnohdy stává součástí vypjatých názorových střetů. Právě proto je třeba klást velký důraz na kvalitní, důvěryhodné zpracování výzkumů a objektivní publikování výzkumných šetření samotných. I toto bude tématem semináře, který v presscentru syndikátu společnost SIMAR uspořádá.

Je třeba vědět, že výklad výsledků výzkumu nelze zúžit na jedno číslo, na jehož základě se spolehlivě predikují výsledky voleb, které se budou konat třeba za několik měsíců. Výzkum lze spíše chápat jako snímek názorů občanů v okamžiku dotazování. Několik takových výzkumných snímků pak může být užitečných pro demokratickou debatu o trendech ve voličských názorech a chování.

Jak se vlastně pozná, že výzkum je kvalitní? Výzkumnická komunita se shoduje, že klíčovým parametrem může být jeho transparentnost, tedy ochota vysvětlit veškeré detaily o realizaci výzkumu, které jsou shrnuty v tzv. pasportu výzkumu veřejného mínění (tedy určitá společná pravidla, jak by měly výzkumy vypadat). Mnohá nedopatření však nastanou i při uveřejnění výzkumu, a proto by společným zájmem novináře a tvůrce výzkumu měl být osvícený komentář k výsledkům. 

Na semináři vystoupí čelní odborníci na problematiku průzkumů volebních preferencí. Daniel Prokop (Median) se zamyslí nad tím, co ovlivňuje výsledky volebních výzkumů a spolu s Václavem Hříchem ze slovenské agentury AKO některé hypotézy ilustruje výsledky výzkumů realizovaných v souvislosti s nedávnými parlamentními volbami na Slovensku. Jan Tuček (STEM/MARK) zase ukáže jaký vliv má na výsledky znění otázky či třeba pořadí otázek v dotazníku. Bronislav Kvasnička (TNS AISA) pak pro publikum shrne hitparádu zajímavých zkušeností z tematicky podobných šetření ze zahraničí. Do debaty se také zapojí Jindřich Šídlo (Economia), svého zástupce bude mít Syndikát novinářů, v programu vystoupí jeho předseda Adam Černý. Program doplní zajímavý slovníček předvolebních výzkumů, například vysvětlení termínu stranické preference a již zmíněného pasportu.

Základní informace o semináři

  • Kde: Presscentrum SN ČR, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, místnost č. 351
  • Kdy: v pátek 30. září 2016 od 10 do 13 hodin
  • Vstup pro členy Syndikátu novinářů po předchozím přihlášení zdarma, občerstvení zajištěno
  • Přihlášky na seminář na simar@simar.cz nebo kancelar@syndikat-novinaru.cz