Zprávy SIMAR > Druhé vydání knihy Marketinový výzkum

Druhé vydání knihy Marketinový výzkum

Nakladatelství Grada připravilo nové vydání knihy Radka Tahala a kol. Marketingový výzkum, zabývající se aktuálními metodami a technikami současného výzkumu. Publikace je určena všem, kteří marketingový výzkum využívají, ať už se jedná o pracovníky marketingu ve firmách a jiných organizacích, realizátory výzkumných projektů a vysokoškolské studenty marketingu.

Publikace je určena všem, kteří marketingový výzkum využívají, ať už se jedná o pracovníky marketingu ve firmách a jiných organizacích, realizátory výzkumných projektů a vysokoškolské studenty marketingu.

Na knize spolupracovala celá řada uznávaných českých expertů včetně Hany Huntové, výkonné ředitelky SIMAR, či kolegů z výzkumné agentury Nielsen Admosphere. Autoři v knize reflektují moderní technologie a postupy, jednotlivá témata pojímají prakticky a s ohledem na české podmínky i mezinárodní trh. 

Více o publikaci Marketingový výzkum včetně možnosti objednání na stránkách nakladatelství Grada zde.