Zprávy SIMAR > Doc. RNDr. Jan Řehák obdržel cenu ČSS za celoživotní přínos

Doc. RNDr. Jan Řehák obdržel cenu ČSS za celoživotní přínos

Mezi třemi významnými osobnostmi, které svým celoživotním působením výrazným způsobem ovlivnily současnou českou sociologii, oceněnými v ročníku 2020 Cenou České sociologické společnosti za celoživotní přínos, je i doc. RNDr. Jan Řehák, spoluzakladatel výzkumné agentury SC&C.

ČSS ocenila pedagogické působení doc. Řeháka v oblasti statistiky a metodologie kvantitativní sociologie. Jan Řehák je autorem originální metody analýzy dat LINDA, D-modelu, několika koeficientů asociace a modifikací metody znaménkových schémat. Přínos oceněného spočívá i v zavádění speciálního softwaru pro zpracování dat a také v rozvoji kvality komerčních sociologických firem, díky čemuž byly v této oblasti realizovány složité a komplexní analýzy, včetně panelového šetření seniorů SHARE či rozsáhlého šetření gramotnosti populace PIAAC.

Dalšími letošními laureáty jsou prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová (oblast sociologiie práva, kritické kriminologie, obecné sociologické a feministické sociologiie) a doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (oblast ekonomické sociologie a studia sociální transformace).