Zprávy SIMAR > Co nás čeká v roce 2022 a ohlédnutí za 2021

Co nás čeká v roce 2022 a ohlédnutí za 2021

Jak se nám dařilo plnit programové priority v prvním roce s novým předsednictvem? A jaké úkoly čekají SIMAR v roce 2022?

Ohlednutí za 2021 ve výzkumu: vše je jinak, ale poctivý výzkum je jistota

Světem cloumá změna, a tak mají výzkumníci plné ruce práce. Změny ve spotřebitelském chování a přepsané mapy jednotlivých trhů točí výzkumnými koly ještě rychleji než obvykle. Covid necovid, výroční zpráva sčítající obrat českého oboru v roce 2020 vykázala hodnotu na stejné úrovní jako v předchozím roce, přesáhl tři miliardy Kč a přes veškeré disrupce na trhu to a v 2021 to zřejmě nebude jinak. Už dávno nám pomohla digitalizace a zadavatelé výzkumů skokově akceptovali změny v metodikách. Vlastně jsme si zvykli, že trvalou jistotou světa je právě změna.

Možná i proto se v oboru věnujeme tomu, co nám dává insightům, datům a informacím v oboru stabilitu, dále hlídáme kvalitu, podporujeme rozvoj talentů a širší oborovou spolupráci. Na jaře 2021 SIMAR uvedl nové standardy kvality sběru a nakládání s daty. Vznikla nová Kniha standardů, pokřtěna byla na úvod jarní vysvětlovací kampaně „Když výzkum, tak pořádně“. Standardy kvality pokrývají všechny metodiky sběru dat, tedy osobní, telefonické, online dotazování, kvalitativní metody a také zahrnují doporučení SIMAR pro spolupráci klientů a agentury a auditoři SIMAR v souvislosti s uvedením nových standardů prověřili soulad procesu sběru dat ve všech agenturách.

V květnu, u příležitosti Mezinárodního výzkumného dne (IMRD) podporovaného ESOMAR, proběhla konference „Budoucnost díky lepšímu pochopení“, na kterou se do pomyslného online sálu vměstnalo více než 80 odborníků. V červnu pak proběhlo národní kolo soutěže Research Got Talent. Čtyři týmy prezentovaly před porotou svůj výzkumný projekt realizovaný pro neziskovou organizaci. Vítězem se stal tým Confess ve složení Jakub Švehla a Václav Pulec.

V příštím roce opět naváží pravidelné kontroly sběru dat v členských agenturách. ½ Vzhledem k termínu říjnových voleb do Poslanecké sněmovny a množství realizovaných výzkumů veřejného mínění byla velmi aktivní pracovní skupina věnující se této oblasti. Vznikla nově upravená sekce webu SIMAR, který se specificky věnuje problematice výzkumů veřejného mínění. V srpnu proběhl již druhý ročník SIMAR Cup. Zápolilo se o fotbalovou a beach volejbalovou trofej, obě si odnesly týmy z Ipsos.

SIMAR se nově stal kolektivním členem České sociologické společnosti, aktivně se účastní setkání sekce kulturních průmyslů v Hospodářské komoře, poskytuje svou odbornou podporu při soutěži efektivity marketingové komunikace Effie, je smluvním partnerem ESOMAR pro ČR a samozřejmě aktivně podporuje činnost České marketingové společnosti a ceny Marketéra roku, spolupracuje s VŠE, VŠKK, FSVUK a dalšími univerzitami.

Co nás čeká v 2022?

Na základě diskuse členů na podzimní valné hromadě jsme s předsednictvem (Ondřej Veis, Michal Ševera) aktualizovali programové priority, mezi které patří podpora vnímání oboru, vzdělávání, podpora výzkumné komunity a dialog s partnery a přáteli výzkumu trhu. Společně se tak těším na další aktivity PRO VÝZKUM, Mezinárodní den výzkumu trhu, který snad letos oslavíme osobně a nejen online, soutěž pro mladé Research Got Talent, workshop o výzkumu online a storytellingu a oblíbená setkání odborných pracovních skupin.