Zprávy SIMAR > Cena ČSS za přínos české sociologii 2021

Cena ČSS za přínos české sociologii 2021

Česká sociologická společnost zahájila přijímání nominací na Cenu ČSS za přínos české sociologii 2021.

Cena České sociologické společnosti za význačný přínos je udělována význačným osobnostem, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj české sociologie.

Cena může být udělena osobnosti působící v českém akademickém prostředí i osobnosti působící v zahraničí, která měla nebo má na českou sociologii formativní vliv.

Termín ukončení podávání nominací je 10. prosince 2021, a to na adresu předsedkyně České sociologické společnosti doc. PhDr. Helena Kubátové, Ph.D. - helena.kubatova@upol.cz.

Cena ČSS bude vyhlášena na Výroční konferenci České sociologické společnosti 2022.

Více informací o Ceně za přínos české sociologii naleznete zde, nominační formulář pak zde.