Vzdělávání > Research Got Talent > Research Got Talent 2020

Vítězem českého kola soutěže pro mladé lidi ve výzkumu trhu a veřejného mínění Research Got Talent se stal tým Sensemakers Alpha

Včera večer vyhlásila porota vítěze soutěže Research Got Talent, tým Sensemakers Alpha ve složení Martin Řípa, Tereza Přibáňová a Kateřina Michlová. Soutěž pořádalo Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.

Soutěž probíhala online, soutěžící prezentovali pomocí videokonference a stejně tak probíhala například porada poroty. Vítězný tým postupuje do globálního kola, které vrcholí vyhlášením celkového vítěze na kongresu ESOMAR v září 2020 v Torontu. Soutěž se letos v ČR konala poprvé. Mohli jsme se poučit z průběhu soutěží, které mají již svou tradici v Hong Kongu a Indii, ESOMAR však letos poprvé vyhlásil i globální kolo.

Cílem soutěže bylo dát mladým lidem do 35 let možnost vyniknout. Chtěli jsme také veřejnosti ukázat, že v oboru vyrůstá mladá nadějná generace. Soutěžilo devět týmů, které se utkaly nad návrhem projektu podle zadání neziskové organizace Forum 2000. Kristýna Klepáčková z nadace Forum 2000 vysvětluje zadání: „Mezi mladými lidmi ve Střední Evropě je malý podíl těch, kteří se zapojují do veřejného dění. Aktivní participace na veřejném dění je v zájmu nás všech. Chceme zjistit co by přispělo k tomu, abychom co nejvíce posílili angažovanost mladých lidí ve veřejném životě.“

V porotě spolu s nehlasující předsedkyní Petrou Průšovou (Kantar), zasedli Jakub Klepal (Forum 2000), Renata Týmová (Česká televize), Jiří Vinopal (Universita Karlova), Tomáš David (Czech Top 100) a Tomáš Drtina (INCOMIND). Porota v soutěžních návrzích hodnotila, jak dobře lidé uchopili zadání, vhodnost a originalitu navrhovaných metod, způsob realizace, prezentační styl a samozřejmě také nepopsatelný, ale důležitý talent faktor.

„Bylo to náročné a intenzivní. V devět ráno jsme dostali zadání a už v jednu hodinu museli odevzdat návrh. Ale zvládnout se to dalo.“, popisuje průběh soutěže Martin Řípa. Každý tým měl k dispozici 30 minut s mentorem, který jim pomohl vylepšit vyznění prezentace a také otestovat, zda se vejdou do časového limitu deseti minut na prezentaci a pěti minut na otázky. Kateřina Michlová z vítězného týmu své mentorce Haně Volekové po skončení soutěže děkovala: „Pomohlo nám to strukturovat celou prezentaci a podtrhnout důležité body.“ Hanka Voleková však dodává: „Mentoring má jistě smysl, ale oni byli prostě dobří!“

Vítězný tým Sensemakers Alpha: zleva Tereza Přibáňová, Martin Řípa a Tereza Michlová

Podmínkou účasti v globálním kole soutěže je realizace projektu. „Budeme vítěznému týmu držet palce, aby obhájili dobré jméno českých výzkumníků ve světě,“ dodává k tomu výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová, která se podílela na organizaci celé soutěže.


Prezentace všech soutěžních týmů naleznete na Youtube kanálu SIMAR.


Kontakt pro média: Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, hana.huntova@simar.cz, 602 353 874.

Tisková zpráva: Vítězem českého kola soutěže pro mladé lidi ve výzkumu trhu a veřejného mínění Research Got Talent se stal tým Sensemakers Alpha