Vzdělávání > Research Got Talent > Pravidla soutěže RGT 2023

Pravidla soutěže RGT 2023

Zde jsou podrobná pravidla a hodnotící kritéria soutěže SIMAR Research Got Talent 2023.

Obecná pravidla 

 • národním kole soutěže organizovaného SIMAR se může zúčastnit soutěžící ve věku 18-35 let (věk v době konání globálního kola), která/ý studuje či pracuje v ČR.
 • Projekty mohou být zaměřeny na následující témata: Gender equality, Impact of COVID-19 on vulnerable communities, Access to justice, Access to education, Improving the lives of persons with disabilities, Improving the lives of children, Environmental & Climate change, Sustainability, Integration and diversity. Další témata je možné konzultovat se SIMAR.
 • Do soutěže se přihlašují projekty ukončené v období od druhé poloviny 2022 až do doby konání lokálního kola 2023, které se v RGT ještě neobjevily.
 • Soutěžní tým pošle do 31. května 2023 registraci do národní soutěže, ve které bude uveden soutěžní tým, název a téma výzkumného projektu. Registrace se posílá na adresu simar@simar.cz.
 • Vyplněnou přihlášku (v češtině nebo v angličtině) pak soutěžící zašlou nejpozději do 31. července.

Hodnocení a porota

 • Přihlášky do národního kola soutěže hodnotí odborná porota, ve které jsou zástupci z výzkumného oboru, akademici, nesoutěžící účastníci předešlých ročníků RGT, zástupce neziskového sektoru atp.
 • Členy poroty jsou: Michal Ševera (předseda SIMAR, Talk Online Panel), Jiří Vinopal (FF UK), Tomáš David, (prezident České marketingové společnosti), Radana Čechová (šéfredaktorka Marketing & Media) a Jakub Švehla (Eurowag, vítěz národního kola RGT 2021)
 • Porota bude hodnotit přihlášky podle předem stanovených kritérií. Podrobná kritéria pro soutěžící odpovídají kritériím mezinárodního kola.
 • V prvním kole hodnotí každý porotce nezávisle na sobě každou přihlášku. V druhém kole se pak sejde porota a po diskusi vybere vítěze. 
 • Termín vyhlášení vítěze SIMAR RGT: 30. srpna 2023.

Kritéria hodnocení 

Pro úspěch v soutěži je třeba prokázat mimo jiné způsob, jakým daný výzkum pomohl neziskové organizaci dosáhnout cílů a jak to ovlivnilo společnost a její další rozhodování v daném tématu. Hodnotící kritéria budou rozčleněna do následujících oblastí:

  • Práce se zadáním
   Jak tým pracoval se zadáním klienta při navrhování výzkumného projektu; do jaké míry odpovídá řešení zadání projektu?
  • Realizace výzkumu
   Způsob a kvalita provedení výzkumného projektu, včetně vhodného výběru vzorku a metody.
  • Talent
   Jaký je podíl soutěžících na realizaci projektu? Je projekt a jeho popis v přihlášce zajímavý, kreativní, podnětný a originální, vystihuje vhodně problematiku řešenou v projektu?
  • Dopad projektu
   Shrnuje písemný popis účinně všechny prvky projektu a jeho dopad? Jak budou poznatky z projektu použity klientem, co výstup z projektu ovlivní?
  • Poučení z projektu
   Pokud by se měl projekt opakovat, co by se muselo udělat jinak? Jak by měl projekt případně pokračovat? 

Globální kolo ESOMAR RGT

 • Vítěz národního kola RGT SIMAR postoupí do globální soutěže ESOMAR, SIMAR musí nominovat lokálního vítěze organizátorovi globální soutěže do 31. srpna.
 • Podmínkou účasti v globálním kole je kromě přihlášky v angličtině také desetiminutové video představující projekt a krátké minutové promo video. Tyto materiály musí ESOMAR obdržet do 23. září 2023.
 • Vítěz celosvětového kola bude vyhlášen v listopadu.

Termíny

 • Registrace pro národní kolo soutěže: 31. května 2023
 • Podání přihlášky pro národní kolo: 31. července 2023
 • Vyhlášení vítěze národního kola: 30. srpna od 15 hod. v AKC SOÚ AV ČR
 • Registrace národního vítěze do globální soutěže: 31. srpna
 • Přihláška a video do globální soutěže: 23. září 2023

Více o soutěži

Vítěz RGT SIMAR obdrží putovní pohár, věcnou cenu a prostor pro medializaci, dále možnost coachingu při přípravě přihlášky do globální soutěže.

Všichni národní vítězové obdrží zlevněnou vstupenku (250 eur) na ESOMAR kongres 2023, k dispozici bude prostor pro článek v časopise Research World. ESOMAR nabídne 14 ročních YES ESOMAR členství.

Vítěz globálního kola RGT ESOMAR obdrží 2 vstupy zdarma na ESOMAR kongres 2024 a prostor pro prezentaci.