Vzdělávání > Research Got Talent

Research Got Talent

SIMAR vyhlašuje národní kolo již čtvrtého ročníku soutěže pro mladé výzkumníky Research Got Talent.

Research Got Talent dává příležitost šikovným výzkumníkům do 35 let přinést do oboru čerstvý vítr a zazářit na české a globální výzkumné scéně. Soutěží se s hotovými výzkumnými projekty realizovanými pro neziskový sektor. Cena je udělována za pozitivní počin, který prokáže skvělou spolupráci výzkumníků a neziskové organizace při přípravě a implementaci projektu, jehož výstupy mají jasný pozitivní dopad na zkoumanou oblast.

V ČR soutěž organizuje SIMAR, vítěz národního kola postoupí do mezinárodního kola organizovaného ESOMAR. Jedná se již o čtvrtý ročník této soutěže. Soutěž je také podporovaná ESOMAR nadací zaměřenou na oblast charitativních a neziskových organizací při řešení významných společenských problémů. 


Pravidla soutěže

 • národním kole soutěže organizovaného SIMAR se může zúčastnit soutěžící ve věku 18-35 let (věk v době konání globálního kola), která/ý studuje či pracuje v ČR.
 • Projekty mohou být zaměřeny na následující témata: Gender equality, Impact of COVID-19 on vulnerable communities, Access to justice, Access to education, Improving the lives of persons with disabilities, Improving the lives of children, Environmental & Climate change, Sustainability, Integration and diversity. Další témata je možné konzultovat se SIMAR. Do soutěže se přihlašují projekty ukončené v období od druhé poloviny 2022 až do doby konání lokálního kola 2023, které se v RGT ještě neobjevily.
 • Přihlášky do národního kola soutěže hodnotí odborná porota, ve které jsou zástupci z výzkumného oboru, akademici, nesoutěžící účastníci předešlých ročníků RGT, zástupce neziskového sektoru atp. Pro úspěch v soutěži je třeba prokázat mimo jiné způsob, jakým daný výzkum pomohl neziskové organizaci dosáhnout cílů a jak to ovlivnilo společnost a její další rozhodování v daném tématu.
 • Soutěžní tým pošle do 31. května 2023 registraci do národní soutěže, ve které bude uveden soutěžní tým, název a téma výzkumného projektu. Registrace se posílá na adresu simar@simar.cz.
 • Podrobná kritéria pro soutěžící odpovídají kritériím mezinárodního kola.
 • Přesný termín vyhlášení vítěze národního kola a jména členů poroty budou uveřejněna nejpozději v červnu 2023.
 • Vyplněnou přihlášku (v češtině nebo v angličtině) pak soutěžící zašlou nejpozději do 31. července.
 • Vítěz národního kola RGT SIMAR postoupí do globální soutěže ESOMAR.
 • Porota SIMAR vybere a vyhlásí vítěze před srpnem, kdy musí nominovat lokálního vítěze organizátorovi globální soutěže.
 • Podmínkou účasti v globálním kole je kromě přihlášky v angličtině také desetiminutové video představující projekt a krátké minutové promo video. Tyto materiály musí ESOMAR obdržet do 23. září 2023.
 • Vítěz celosvětového kola bude vyhlášen v listopadu.

 

Termíny

 • Registrace pro národní kolo: 31. května 2023
 • Podrobnosti o porotě národního kola: polovina června
 • Podání přihlášky pro národní kolo: 31. července 2023
 • Vyhlášení vítěze národního kola: druhá polovina srpna
 • Registrace národního vítěze do globální soutěže: 31. srpna
 • Přihláška a video do globální soutěže: 23. září 2023

 

Více o soutěži

Vítěz RGT SIMAR obdrží putovní pohár, věcnou cenu a prostor pro medializaci, dále možnost coachingu při přípravě přihlášky do globální soutěže.

Všichni národní vítězové obdrží zlevněnou vstupenku na ESOMAR kongres 2023, k dispozici bude prostor pro článek v časopise Research World. ESOMAR nabídne 14 ročních YES ESOMAR členství.

Vítěz globálního kola RGT ESOMAR obdrží 2 vstupy zdarma na ESOMAR kongres 2024 a prostor pro prezentaci.

 

Web ESOMAR Research Got Talent naleznete zde.

Výstup z druhého ročníku lokálního Research Got Talent 2021 je dispozici zde.