Pyramida AI: data, informace, insight a použitelné doporučení/AI

Narůstající množství dostupných dat automaticky neznamená více akceschopných podkladů pro rozhodování. Data jsou totiž pouhá surovina. Těžba informací a jejich přetavení v něco použitelného stále vyžaduje odbornou práci a úsilí. Podle studie Forresteru (2016, USA) chce 74% firem řídit pomocí dat, ale pouze 29% je schopno efektivně napojit svou datovou analytiku na firemní rozhodnutí.

Seriál článků k využití výzkumu v zákaznicky orientované firmě | Lapis philosophorum


Na vztah mezi daty a akceschopným podkladem pro rozhodování se můžeme dívat jako na pyramidu, ve které je výzkumníkům a analytikům bližší celý proces od sběru přes analýzu a interpretaci dat, zatímco zadavatele projektu zajímá především ta pomyslná třešnička na pyramidě - poznání, které mu umožní lépe uspokojit zákazníka, uspět na trhu, zvýšit zisk a obrat, něco, čemu se hezky anglicko-česky říká akceschopný insight, AI, případně použitelné doporučení.  


Pojďme si definovat a rozebrat pyramidu data – informace – insight – akceschopné doporučení (AI)


Data

Jsou to číselné nebo jinak symbolicky vyjádřené údaje (obrazy, zvuky, slova), hodnoty entit a událostí. Jedná se o hrubá, nezpracovaná čísla či fakta, získaná zápisem, měřením, nebo pozorováním. Data jsou ideálně ve formě vhodné pro technické zpracování a pokud se jedná o data kvantitativní, uchovávají se obvykle v nějaké databázi, případně tabulkách.


Informace

Informace jsou zpracované a analyzované soubory dat, agregované a organizované tak, aby je člověk mohl pochopit. Bývají ve formátu, který nabízí více struktury a kontextu, data jsou uspořádána a vizualizována například pomocí grafů a tabulek, generují se reporty, přehledy a „dashboardy s KPIs“.


Insight(y)

Insight se do češtiny překládá jako vhled, případně pochopení, porozumění, vhled do věci. Jedná se o hlubší porozumění spotřebiteli, jeho potřebám a trhu. Praktici si tyto české výrazy moc neosvojili, tak se v tomto textu budeme držet slova insight. Insight vás na rozdíl od prosté informace inspiruje, díky novému poznání jasně vidíte příležitost, kterou můžete ve firmě využít. Toto plaché zvířátko se destiluje z dat a informací, ale nevzniká snadno. Obvykle je k tomu potřeba další analýza získaných informací a vyvození závěrů z nich, magický postup, který vyžaduje komplexní znalosti zákazníka, trhu a priorit značky. Jen v takovém prostředí vznikne akceschopný insight, v ilustračním grafu jsem mu přisoudila zkratku AI. Jak poznat, že jsme narazili na akceschopný insight a jak jej vytvořit, se můžete dočíst zde


Sledujte náš aktuální seriál. 

Lapis philosophorum: začínáme
Akceschopný insight (AI): co to je a jak jej získat
Role market intelligence ve firmě
Hledá se ideální insight manager
Datový a informační audit
Více o programu semináře Lapis philosophorum
Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery
Přímý zážitek se spotřebitelem: cesta ke konkurenční výhodě

Seminář již proběhl. Brožuru s doporučeními, jak "proměnit výzkumná zjištění ve zlato" naleznete zde.