Více o programu semináře Lapis philosophorum

Kdo vystoupí na semináři, co se dozvíte, co vás čeká a nemine

Seriál článků k využití výzkumu v zákaznicky orientované firmě | Lapis philosophorum

 
Ježíšmarjá, proč takový složitý název? Vždyť to ani nejde vyslovit! Jenže to téma proměny poznání ve zlato díky tajemné substanci je více než přiléhavé pro situace, kdy v businessu potřebujeme využít komplexní informace pro rozhodování. 


Přivřete chvíli oči a představte si, že přístup k výzkumnému projektu lze pojmout jako alchymistovo bádání. Bylo nebylo, ve firmě nás ovládají tajemné spotřebitelské síly a praktikujeme rituály, které nám při správné aplikaci ve správný čas vyjeví zlaté pravdy.  A máte na to lápis philosophorum, kámen mudrců.  V mystice dávných civilizací Číny, starověkého Řecka a Orientu sliboval kámen mudrců i věčnou mladost či návrat k životu, byl to také katalyzátor, který magicky proměňoval surovinu ve zlato a jedno skupenství ve druhé.
 
Přirovnání výzkumné disciplíny k alchymii může vypadat lehkovážně. Výzkumný obor vychází z metodologií podložených vědou a zkušení praktici by se k tomu přirovnání ohradili. Snad si ale rozumíme, že nám tu jde hlavně o ten nelehký moment přeměny výzkumného výstupu na konkrétní akceschopný insight. Jistě jste to někdy zažili. Realizujete náročný a ne zrovna levný výzkumný projekt, agentura odevzdá výsledky, ale výstupy z něj a získané poznání se vlastně nevyužijí, nebo jen okrajově. Překážek je, jako v každém velkém pohádkovém příběhu, hodně. Na Insight semináři SIMAR Lapis philosophorum budeme hledat konkrétní rady, jak tyto překážky překonávat a proměňovat je ve zlato růstu, prosperity a profitu v zákaznicky orientovaných firmách. 
 
Připravujeme pro Vás program, ve kterém vystoupí: 

 
 
 
 
 
Úvodní inspirace:
Mirka Zlatníková, scénáristka a novinářka 

 

  

 

 

 

 

 

 

  • Adriana Jahňáková, Senior Marketing Director REEMEA region (LEGO group): LEGO – příběh znovuzrození
  • Monika Hrubá, Head of Customer Insights (Česká spořitelna): Monarcha a daně / odvaha a kolaps ve výzkumu
  • Ellen Kasíková, Market and Competitive Intellingence Manager (Microsoft CEE): Managing the Market Research Among Multiple Countries

 

 

 

 

 

 

 

  • Petra Víšková, Managing Director (Confess Research)
  • Jan Staněk, Strategy and Innovation Lead (Ipsos)
  • Jana Šmejcová, Senior Business Partner (Kantar)


Sledujte náš pravidelný seriál. 


Lapis philosophorum: začínáme

Pyramida AI: data, informace, insight a akceschopný insight (AI)
Akceschopný insight (AI): co to je a jak jej získat
Role market intelligence ve firmě
Hledá se ideální insight manager
Datový a informační audit
Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery
Přímý zážitek se spotřebitelem: cesta ke konkurenční výhodě

Seminář již proběhl. Brožuru s doporučeními, jak "proměnit výzkumná zjištění ve zlato" naleznete zde.