Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery

Jsou tu ti, kdo rozhodují a potřebují objektivní data, informace a insighty. A pak jsou tu samozřejmě ti, kteří sbírají různé poznatky, zadávají výzkumné projekty, produkují informace o spotřebitelích a trzích, data sbírají, analyzují a připravují různé analytické výstupy.

Seriál článků k využití výzkumu v zákaznicky orientované firmě | Lapis philosophorum

 Může se jednat o jednoho a téhož člověka, velmi často však management firmy ustanoví odborníka nebo interní a externí market intelligence tým. Ideálnímu popisu role insight manažera ve firmě jsme se již věnovali zde. I tak ale v módu spolupráce občas něco drhne. Manažer potřebuje dělat rychlá rozhodnutí a nemá vždy čas a trpělivost hloubat v dlouhých výzkumných zprávách. Informací je mnoho a pro výzkum je někdy složité podat podstatné věci jednoduše a jasně. Tento text je skromný pokus zmapovat cesty, tipy, triky, po kterých se výzkumná zjištění mohou vydat, aby se opravdu měnily ve zlato.

  • Plánujte interní komunikaci a využití výzkumu jako pevnou součást projektu. Věnujte popularizaci odpovídající prostředky, energii a čas. Vypracujte krátké shrnutí klíčových bodů každého projektu a sdílejte je se všemi zúčastněnými stranami ve firmě.

  • Pracujte se získanými informacemi a insighty do hloubky. Využijte je pořádně, obraťte je na ruby, zkombinujte, rozeberte na součástky a vytvořte z nich nové pohledy na váš trh, značku a spotřebitele.

  • Vyprávějte příběhy. Ray Poynter ve své přednášce s názvem Od dat k vyprávění příběhů (From Data to Storytelling) říká, že za daty hlavně hledá příběh. Ten je podstatnější než graf nebo číslo. Příběh je mnohem poutavější a zapamatovatelnější než graf. Netýrejte své kolegy powerpointem, vyprávějte jim pohádky.

  • Řekněte to obrázkem. Infografika je častý způsob, jak přiblížit sdělení zúčastněným stranám. Obrázek je pro naše poznávací procesy jednodušeji zpracovatelný než text a číslo.

  • Zprostředkujte zúčastněným stranám zážitek. Nová doba klade na výzkumníky nové požadavky. Buďte zprostředkovatelé přímých zážitků, buďte trochu zábavní a inspirativní komedianti, vezměte s sebou na schůzku zástupce cílové skupiny nebo třeba herce, který jej věrohodně zahraje. Hledejte způsob, kterým můžete dramatizovat klíčový závěr z výzkumného zjištění.

  • Nesušte si data v elektronickém archivu a přemýšlejte, jak je dáte k dispozici všem, kteří je využívají. Pod heslem „interně otevřená data“ můžete přemýšlet nad tím, zda všechny zúčastněné strany mají intuitivní a rychlý přístup ke všem informacím, které potřebují.

 

Jak dále pracovat s výzkumným zjištěním

Opravdu smysluplná výzkumná zpráva má na konci nejen insight, ale i akční doporučení, které můžeme ve firmě okamžitě realizovat. Je to doporučení, které přinese růst a profit. Ale pozor, taková doporučení si musí tým opravdu „zasloužit“. Zde je pár osvědčených technik na proces jejich hledání.

Zapojte ten správný tým

Pracujte se širším týmem. Zapojte do práce s insighty klíčové uživatele výzkumných zjištění vně i uvnitř firmy. Přizvěte ty, kteří mohou do práce s insighty vnést jiný pohled na věc a zajímavou zkušenost.  Zvažte spolupráci s externím facilitátorem,  nebo požádejte výzkumnou agenturu, ať pro vás připraví workshop, ve kterém váš tým bude se závěry výzkumného projektu dále pracovat. 
 

Zmapujte poznání a insighty

Mapování komplexních informací samozřejmě může vytvořit tým rozdělený do skupin, přičemž mapovacích technik je celá řada. Podmínkou úspěšného mapování jsou vždy kvalitní podklady obsahující data, informace a insighty z různých zdrojů, nejen z výzkumné zprávy.

Příklad: Jistě znáte mapu mysli, tedy Mindmap. Do středu vepište svou otázku nebo problém a do dalších bublin různých tvarů a barev rozviňte různé aspekty vašeho problému. To kreslení nedělá problém jen hezčí, ale díky různým tvarům a barvám lehčeji najdete kýžené řešení. Při jeho tvorbě totiž donutíte obě hemisféry efektivněji spolupracovat.

Popište a smíchejte poznatky novým způsobem

Rozepište si klíčové poznatky heslovitě na jednotlivé kartičky (nebo použijte různobarevné post-it lístečky). Seskupte hesla podle témat a hledejte klíčová zjištění společná pro tyto skupiny. Zamíchejte kartičky a zkuste mezi nespojitými informacemi najít nové, originální a neotřelé nápady a pohledy na danou problematiku.
 

Vytvořte si místnost plnou podnětů

Představte si místnost nebo jiný prostor, ve které jsou všechny předměty, které nějakým způsobem souvisí s vaším spotřebitelem nebo značkou. Tato místnost může být virtuální, může se jednat o plakát plný vystřižených obrázků či prostor se skutečnými věcmi, kterých se můžete dotknout. Požádejte tým, aby takový prostor vytvořil. Nechte tým v takové „místnosti“ a hledejte řešení vašeho problému.

Sledujte náš aktuální seriál.

Lapis philosophorum: začínáme
Pyramida AI: data, informace, insight a akceschopný insight (AI)
Akceschopný insight (AI): co to je a jak jej získat
Role market intelligence ve firmě
Hledá se ideální insight manager
Datový a informační audit
Více o programu semináře Lapis philosophorum
Přímý zážitek se spotřebitelem: cesta ke konkurenční výhodě

Seminář již proběhl. Brožuru s doporučeními, jak "proměnit výzkumná zjištění ve zlato" naleznete zde.