Hledá se ideální insight manager

Dodá vám inspirativní insighty, postará se o návratnost investic z datové analytiky a pomůže vám založit strategická rozhodnutí firmy na objektivních informacích o spotřebitelích a trhu. Jaké schopnosti má mít insight manager?

Seriál článků k využití výzkumu v zákaznicky orientované firmě | Lapis philosophorum

 
 

Jaké schopnosti by tedy měla zákaznicky orientovaná firma ve svých „insight professionals“ vyhledávat a rozvíjet?

 


Spotřebitelský guru

 • Schraňuje, soustředí a předává ve firmě pochopení lidí-spotřebitelů. 
 • Zaměřuje se na poznání spotřebitelských segmentů, vhled do role produktů/služeb v životě lidí, způsobů konzumace kategorií a produktů/využívání služeb, postoje spotřebitelů ke značkám. 
 • Sdílí znalosti o spotřebitelích a kategoriích s ostatními, tuto znalost využívají klíčoví lidé ve firmě k ověření svých názorů, nápadů a při rozhodování. 
 • Napomáhá ostatním ve firmě s poznáním spotřebitelů a vytváří vhodné příležitosti k přímým i nepřímým setkáním se spotřebiteli. 
 • Je leader a partner v rozhodování, aktivní na obchodních schůzkách, schopen rozebrat nefunkční zaběhlé postupy myšlení a přístupech k zákazníkům ve firmě, přinášet čerstvé, inspirující perspektivy na danou problematiku, být připraven se na stejnou problematiku podívat z více úhlů.
 • Poskytuje moderaci a facilitaci při hledání insightů, rozvíjí pokročilé nástroje interní komunikace ve firmě v oblastni insight & analytics, např. storytelling a vizualizace.


Hlas spotřebitele

 • Inspirativním a věrohodným způsobem zastoupí hlas spotřebitele v rozhodovacích procesech firmy.
 • Účastní se strategických schůzek a workshopů, napomáhá pochopit potřeby spotřebitelů a situaci na trhu.


Expert na řízení výzkumných projektů a získávání informací

 • Realizuje vědomostní audit ve firmě (zjišťuje, jaké informace jsou k dispozici a jaké chybí). 
 • Na základě požadavků interních uživatelů sestavuje ve firmě výzkumný plán (nebo plán marketingových informačních systémů). 
 • Řídí, podporuje a rozvíjí výzkumné projekty.  Užití nových metod, ochota experimentovat a zjišťovat.
 • Vyhledává zajímavé sekundární zdroje informací a sdílí je s týmem (viz marketingové informační systémy). 


Expert na syntézu a propojování

 • Facilituje další práci s insighty a informacemi o trhu a spotřebitelích. 
 • Buduje efektivní vztahy s interním týmem a externími dodavateli. 
 • Propojuje specialisty – např. data scientists, business intelligence, CRM.
 • Prosazuje proaktivní model spolupráce, je schopen úspěšně řídit vztahy mezi odděleními.


Knihovník a archivář - strážce a propagátor již nabytých znalostí

 • Systematicky ukládá, organizuje a zpřístupňuje již existující informace. 
 • Vyhledává nové zajímavé zdroje informací a umožňuje vhodným způsobem ostatním práci s nimi. 
 • Využívá existující data a studie a jejich využití učí ostatní.
 • Komunikuje, inspiruje, podporuje, facilituje. 

 
Sledujte náš aktuální seriál. 

Lapis philosophorum: začínáme
Pyramida AI: data, informace, insight a akceschopný insight (AI)
Akceschopný insight (AI): co to je a jak jej získat
Role market intelligence ve firmě
Datový a informační audit
Více o programu semináře Lapis philosophorum
Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery
Přímý zážitek se spotřebitelem: cesta ke konkurenční výhodě

Seminář již proběhl. Brožuru s doporučeními, jak "proměnit výzkumná zjištění ve zlato" naleznete zde.